ZCK: Mamy prawo do przeniesienia szczątków bez zgody

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W związku ze sporem prawnym między Zarządem Cmentarzy Komunalnych a Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym przeniesionym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, pojawiły się wątpliwości co do praktyk ZCK. Zarząd jednak podkreśla, że działa zgodnie z prawem.

Spór rozkwitł wokół sprawy ponownego użycia grobu. Inspektorat chciał otrzymać zgodę na ekshumację szczątków z grobu, który ponownie miał zostać użyty, a ZCK twierdził, że taka zgoda nie jest wymagana, ponieważ nie jest to ekshumacja w myśl polskiego prawa.

Zapytaliśmy Zarząd Cmentarzy Komunalnych, czy często praktyką jest przenoszenie szczątków z grobu w inne miejsce cmentarza i ponowne użycie mogiły.

ZCK przypomina, że brak zapłaty za grób ziemny (a ta musi być uiszczana co 20 lat) powoduje, że może on być ponownie użyty.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2001 roku mówi natomiast, że jeśli mogiła ma być ponownie użyta, resztki zwłok i trumny należy wydobyć i pochować na tym samym cmentarzu.

Jak zaznacza ZCK, jest też wyjątek. – Na wniosek osoby uprawnionej do pochowania zwłok można szczątków nie wydobywać – informują urzędnicy.

Skąd więc problem? ZCK do połowy 2016 roku otrzymywał bezwarunkową zgodę PPIS na ponowne użycie grobu, również z przeniesieniem szczątków. Następnie Sanepid zmienił zdanie i stwierdził, że potrzebna jest zgoda krewnych.

ZCK do około połowy 2016 r. uzyskiwał bezwarunkową zgodę PPIS na ponowne użycie grobu wraz z przeniesieniem szczątków. Od końca 2016 r. PPIS uznał, że niezależnie od sprawowanego przez ten organ nadzoru epidemiologicznego należy uzyskać na takie działanie zgodę najbliższych krewnych pochowanego.

Mimo wszystko zarząd interpretuje postanowienie WSA na swoją korzyść. – Sąd w postanowieniu wyraźnie stwierdził, że do wyłącznej kompetencji ZCK należy dokonywanie działań polegających na ponownym użyciu grobu i przeniesieniu szczątków – tłumaczy zarząd.

– Każdy, kto nie dokona opłaty za grób, musi liczyć się z tym, że administracja cmentarza może przeznaczyć taki grób do ponownego pochowania (niezależnie od trybu, który zostanie zastosowany). W praktyce ZCK w Krakowie aktualnie stosuje opcję polegającą na „dochowaniu” – podkreślają.

Ze statystyk uzyskanych od ZCK wynika, że w 2018 roku takich przypadków było 20, a w 2019 już 75.

comments powered by Disqus