Adwentysta dnia siódmego będzie miał swój skwer w Nowej Hucie

fot. Michał Rakowski/Adwentyści Dnia Siódmego