40 tys. zł za transmisję mszy, 330 na limuzyny. Gibała chce ujawnienia wydatków miejskich spółek

fot. Krzysztof Kalinowski
Klub radnych Kraków dla Mieszkańców złożył projekt uchwały kierunkowej, zobowiązującej prezydenta miasta do podjęcia „wszelkich możliwych i dopuszczalnych prawem działań” w celu usprawnienia przekazywania przez miejskie spółki danych – przede wszystkim finansowych w trybie dostępu do informacji publicznej.

Lider klubu Łukasz Gibała wskazuje na wydatki budzące kontrowersje. Wymienia prawie 40 tysięcy złotych za transmisję mszy świętej z okazji 120-lecia Wodociągów Krakowskich i 330 tysięcy na wynajęcia luksusowych samochodów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

– Poprosiłem na piśmie zarówno MPEC, jak i Wodociągi Krakowskie o wykazy zawartych umów, z informacją, czego każda z nich dotyczyła, z kim została zawarta i na jaką kwotę. W obu przypadkach otrzymałem odpowiedź odmowną. Kolejnym krokiem była interpelacja do prezydenta w tej samej sprawie. Ale Jacek Majchrowski też odmówił – tak radny tłumaczy inicjatywę jego klubu w sprawie uchwały kierunkowej.

Gibała liczy na poparcie radnych

W uzasadnieniu uchwały można przeczytać, że każdy taki przypadek, kiedy władze spółek odmawiają przekazania danych dotyczących kontrowersyjnych wydatków czy decyzji personalnych może rodzić obawy, że jest coś do ukrycia. „Logiczna konsekwencja to spadek zaufania społecznego – nie tylko do samej spółki, ale do całego aparatu zarządzania miastem, w tym także do prezydenta i rady miasta” – piszą radni.

Radni klubu Kraków dla Mieszkańców proponują także stworzenie „kodeksu dobrych praktyk”, zawierającego listę informacji, które powinny być publicznie dostępne, wraz z opisem sposobu ich prezentacji. – Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby dane zostały ujawnione, ale też, żeby były prezentowane w zrozumiały dla każdego sposób – konkluduje  Gibała.

Gibała liczy, że uchwała uzyska poparcie większości radnych. Jak podkreśla, nie wyobraża sobie, żeby któryś z nich chciał zatajania wydatków miejskich spółek.

comments powered by Disqus