AGH będzie kuźnią kadr w zakresie energetyki jądrowej

fot. Krzysztof Kalinowski

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała umowę z Akademią Górniczo-Hutniczą, która swoim zakresem obejmuje kooperację przy kształceniu kadr oraz prace na rzecz rozwoju technologii mających zastosowanie w branży jądrowej.

Wraz z postępem prac projektowe związanych z budową pierwsze elektrowni jądrowej w kraju, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z branży nuklearnej.

–  AGH jest naszym naturalnym partnerem w tym projekcie, ponieważ jest uczelnią, która z ogromnymi sukcesami prowadzi działalność badawczą i edukacyjną w zakresie nauk ścisłych, w tym w kierunkach związanych właśnie z branżą energetyczną. Wierzę, że dzięki ścisłej współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą uda się nam jako inwestorowi sprostać wyzwaniom, jakie przed nami stoją – podkreślił Tomasz Stępień, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

– Całą polską energetykę czeka w najbliższych latach gruntowna transformacja. Jednym z jej ważniejszych elementów będzie kształcenie kadr w obszarze energetyki jądrowej. Absolwenci tego kierunku będą w najbliższych latach zasilać szeregi sektora najbardziej przyszłościowego i istotnego dla Polski, także pod względem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kształcenie w tym obszarze prowadzimy w AGH już od wielu lat. Teraz jednak będziemy je intensyfikować przy istotnym wsparciu ekspertów z tej branży – podkreśla prof. Jerzy Lis, rektor AGH w Krakowie.

Jedne blok – 4 tys. miejsc pracy

Budowa takiego obiektu związana jest również z rozwojem rynku pracy. Przedstawiciele rządu twierdzą, że do współpracy będą zachęcać nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale też średnie z branży: chemicznej, metalurgii i obróbki metali, inżynieryjnej, elektryki i automatyki, logistyki czy maszyn i usług powiązanych.

– Warto pamiętać, że każdy blok jądrowy zapewni nawet do 4 tys. stabilnych miejsc pracy dla ekspertów różnego szczebla, bezpośrednio na terenie elektrowni jądrowej oraz w branżach powiązanych z jej funkcjonowaniem. Zapotrzebowanie na wiedzę branżową oraz specjalistyczne kwalifikacje zawodowe i techniczne z każdym dniem będzie więc rosło. Chcielibyśmy widzieć w Polsce centrum szkoleniowe i być regionalnym hubem nie tylko w odnawialnych źródłach energii, ale też w innych dziedzinach energetyki – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.