Awantura wokół zakopianki. Nikt nie chce nowej drogi w swojej okolicy

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Plany budowy nowego odcinka zakopianki pomiędzy Krakowem a Myślenicami rozgrzały dyskusje zarówno na południu Krakowa, jak i w sąsiednich gminach. Mieszkańcy nie zgadzają się, by to przez ich okolicę poprowadzona była ekspresowa trasa.

Co do tego, że plany budowy nowego odcinka drogi S7 rozgrzeją emocje, nie było wątpliwości. 28 stycznia GDDKiA zaprezentowała wyniki dotychczasowych analiz. W pierwszym etapie wskazane zostało 14 propozycji tras, z których do dalszych analiz wytypowano sześć. W każdej z tych wersji powstałaby droga dwujezdniowa z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. Zaczynałaby się na autostradzie A4 na odcinku od węzła Kraków Łagiewniki do węzła Kraków Bieżanów. Przyjęto natomiast jeden koniec dla wszystkich korytarzy, tj. w miejscu istniejącego odcinka drogi ekspresowej S7 za Myślenicami.

Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj:

W Krakowie wybór jednego z korytarzy będzie istotny głównie dla mieszkańców dzielnicy Swoszowice, ponieważ pięć z sześciu propozycji przebiega przez jej teren. Okolica stopniowo coraz mocniej się zabudowuje i wizja przecięcia jej szeroką arterią budzi niepokój – nawet jeśli założymy, że część tych propozycji zakłada budowę drogi w tunelu.

Mieszkańcy Swoszowic opowiadają się więc najczęściej za wariantem nr 6, czyli połączeniem nowej drogi z węzłem Kraków Bieżanów. To z kolei nie jest do zaakceptowania dla mieszkańców gminy Wieliczka.

Sprzeciw wyrażają też mieszkańcy gminy Mogilany, powołując się m.in. na uciążliwości związane z istniejącym już odcinkiem zakopianki, problem hałasu, smogu i wypadków. – Perspektywa obarczenia Gminy Mogilany całym ciężarem przejęcia ruchu samochodów na południe Małopolski, budzi społeczny niepokój i stanowczy sprzeciw wobec takich działań – czytamy w petycji do dyrektora małopolskiego oddziału GDDKiA.

Nie przez Swoszowice

W Krakowie też już krąży petycja dotycząca tej sprawy. Jej autorem jest radny Michał Starobrat. – Krakowianie nie akceptują realizacji wariantów korytarzy dla inwestycji, które poprowadzone są przez obszary silnie zurbanizowane, mające atrakcyjne walory krajobrazowe, charakteryzujący się unikalnymi walorami przyrodniczymi w granicach miasta Kraków. Społeczny niepokój mieszkańców budzi również perspektywa obarczenia mieszkańców dzielnicy X Swoszowice całym ciężarem przejęcia ruchu samochodów na południe Małopolski, co negatywnie wpłynie na jakość powietrza i rozszerzy obszary z przekroczonymi normami hałasu – brzmi tekst petycji.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że to wciąż bardzo wstępny etap przygotowań do inwestycji. – Pamiętajmy, że wyznaczone na tak wstępnym etapie rozwiązania to jedynie korytarze, a nie konkretne warianty. Szczegółowe analizy dotyczące precyzyjnego przebiegu inwestycji czy jej wpływu na środowisko będą przeprowadzane w późniejszych czasie – zapewnia GDDKiA. Obserwując dotychczasowe reakcje na proponowane przebiegi trasy można mieć pewność, że na kolejnych etapach temperatura dyskusji będzie tylko większa.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Swoszowice
comments powered by Disqus