Będzie pełnomocnik i rada ds. równego traktowania. Małopolska odpowiada na zastrzeżenia Komisji Europejskiej ws. uchwały anty-LGBT

fot. Maria Kantor/LoveKrakow.pl
Zarząd województwa małopolskiego podjął uchwałę w sprawie powołania pełnomocnika i rady ds. równego traktowania i praw rodziny. To odpowiedź na zastrzeżenia Komisji Europejskiej dotyczące tzw. uchwały anty-LGBT z 2019 roku przyjętej przez sejmik.

Przypomnijmy: Komisja Europejska 14 lipca wszczęła procedurę dotyczącą dyskryminacji osób LGBT przez samorządy w Polsce. Małopolska może stracić miliardy euro z unijnych pieniędzy z powodu braku uchylenia tzw. uchwały anty-LGBT.  Temat uchwały miał się ponownie pojawić na ostatniej sesji sejmiku. Na przeszkodzie stanęły jednak kwestie formalne.

Do 14 września zarząd województwa miał zająć stanowisko w sprawie tzw. uchwały anty-LGBT i odpowiedzieć Komisji Europejskiej.

– Przekazaliśmy w poniedziałek nasze odniesienie do sugestii zawartych w mailach z 14 lipca. Napisaliśmy, że zarząd województwa jako instytucja zarządzająca środkami europejskimi, powoła pełnomocnika i radę ds. równego traktowania i praw rodziny – poinformował marszałek Witold Kozłowski.

Skąd ta zmiana?

Celem powołania rady i pełnomocnika ma być współpraca na rzecz równego traktowania we wszystkich obszarach życia społecznego. Chodzi o przeciwdziałanie naruszeniom zasady równego traktowania, współpracy z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w tym zakresie.

Rada ma wspierać działania samorządu w zakresie równego traktowania i ochrony praw rodziny, szczególnie w przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną, a także dbałość o przestrzeganie konstytucyjnych praw rodziny.

– Zmieniliśmy także nazwę jednego z departamentów urzędu marszałkowskiego, który będzie pełnić obsługę administracyjną zarówno pełnomocnika, jak i rady - Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Spraw Społecznych – wyjaśnia Kozłowski.

Funkcję pełnomocnika każdorazowo będzie pełnił dyrektor departamentu zdrowia, rodziny, równego traktowania i spraw społecznych. Obecnie dyrektorką jednostki jest Dominika Studnicka.

Czekając na reakcję

W skład rady – oprócz pełnomocnika – wejdą również rzecznik funduszy europejskich, koordynator zespołu radców prawnych, 3 przedstawicieli sejmiku z poszczególnych klubów i po jednej osobie reprezentujacej środowiska zajmujące się  prawami rodziny i równego traktowania.

– Będziemy czekać na reakcję Komisji Europejskiej. Jednym z pierwszych zadań, które postawimy przed radą,  będzie wyrażenie opinii na temat deklaracji sprzed dwóch lat. Rada będzie mogła zlecać opinie prawne w różnych kierunkach i będzie organem opiniodawczym dla samorządu województwa. Staramy się budować coś, co będzie miało mocne podstawy i będzie fundamentem do szczerego dialogu – ocenia marszałek.

Kozłowski poinformował, że w tym tygodniu do wybranych organizacji zostanie wysłane pismo z prośbą o wskazanie przedstawiciela, który mógłby zasiąść w radzie.

– Oficjalne powołanie pełnomocnika i rady nastąpi najszybciej jak się da – podsumował Kozłowski.

comments powered by Disqus