Bezpłatne studia dla uchodźców na Politechnice Krakowskiej. „Zniszczony wojną kraj będzie potrzebował fachowców”

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Politechnika Krakowska zamierza uruchomić w nowym roku akademickim 2022/2023 bezpłatne studia  inżynierskie w języku ukraińskim dla kandydatów narodowości ukraińskiej oraz uciekających przed wojną osób innych narodowości, posługujących się tym językiem.

Na kierunkach „Budownictwo” i „Transport” będzie ich kształcił Wydział Inżynierii Lądowej PK. – Zniszczony wojną kraj będzie potrzebował wielu fachowców, którzy poprowadzą jego odbudowę. Chcemy pomóc w przygotowaniu takich kadr – deklaruje prof. Andrzej Szarata, dziekan WIL. Studia będą miały unikatową formułę, niespotykaną dotąd w polskim systemie szkolnictwa wyższego. W jej przygotowanie i realizację są zaangażowani m.in. ukraińscy nauczyciele, studiujący już na uczelni Ukraińcy oraz polskie firmy partnerskie.

– W pierwszym semestrze studiów zajęcia byłyby prowadzone całkowicie po ukraińsku, w drugim semestrze po ukraińsku i polsku. Od trzeciego semestru już większość zajęć mogłaby być prowadzona w j. polskim, z elementami zajęć w j. ukraińskim w razie takich potrzeb – wyjaśnia prof. Andrzej Szarata. – Zdajemy sobie sprawę na uczelni, że przed nami wiele formalnych wyzwań, ale mamy nadzieję, że w ich pokonaniu pomogą nam systemowe rozwiązania, nad którymi pracuje już polskie ministerstwo edukacji – mówi prof. Szarata.

Oferta Politechniki Krakowskiej  jest pomyślana tak, by pomóc kandydatom z Ukrainy m.in. w pokonaniu bariery językowej i w adaptacji do studiów w Polsce. W normalnych okolicznościach obcokrajowcy nieznający języka polskiego, a chcący w nim studiować, przygotowują się do studiów przez roczne kursy przygotowawcze. Prowadzi takie m.in. Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. Teraz trzeba działać szybciej, stąd pomysł na studia w j. ukraińskim.

– Studenci z Ukrainy uczyliby się jednocześnie przedmiotów inżynierskich, jak i języka polskiego. Chodzi o to, by bariera językowa nie stanowiła przeszkody w podjęciu studiów w Polsce i nie opóźniała tego kluczowego momentu czyli rozpoczęcia stricte inżynierskiej edukacji – wyjaśnia dziekan.

Wiedzę pozyskaną w ramach studiów budowniczych można wykorzystać na potrzeby oceny stanu budynków po uszkodzeniach wojennych i zaprojektować dla nich rozwiązania techniczne. Analogiczne podejście zostanie zastosowane na kierunku „Transport”.  – Studenci z Ukrainy będą mogli skorzystać z pakietu zajęć – wyrównawczych z matematyki i chemii czy poświęconych ukraińskim normom budowlanym. W efekcie będą kończyć studia z inżynierskim dyplomem europejskim oraz z kompetencjami i wiedzą, sprofilowaną również na potrzeby Ukrainy – wyjaśnia dr hab. Vitalii Naumow.