Budowa S7 w Krakowie. Wprowadzą ruch wahadłowy na ul. Petöfiego

fot. GDDKiA

18 maja o godz. 5 na odcinku o długości około 100 metrów, od wiaduktu kolejowego do ul. Jagiełły, jezdnia zostanie zwężona do jednego pasa ruchu.

Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną, a w razie potrzeby ręcznie. Ruch pieszych będzie możliwy tylko po południowej stronie ulicy (od strony torów).

Odcinek, na którym zostanie wprowadzony ruch wahadłowy
Odcinek, na którym zostanie wprowadzony ruch wahadłowy


S7 w Krakowie

Budowany odcinek drogi ekspresowej ma 18,3 km długości i połączy istniejące już węzły Widoma i Kraków Nowa Huta. W ramach inwestycji powstaną cztery węzły (Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów). Zrealizowane zostaną obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe i technologiczne, mury oporowe, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową.

Przebudowane zostaną istniejące obiekty inżynierskie, sieć dróg (zjazdów, ulic), infrastruktura tramwajowa i kolejowa, sieć i urządzenia melioracyjne. Zbudowane lub przebudowane zostaną chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz infrastruktura techniczna. Przewidziana jest również budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów i przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym i odprowadzającym wody opadowe.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Wzgórza Krzesławickie