Centrum Muzyki w Cichym Kąciku. „Oby nie skończyło się jak w przypadku stadionów"

Krakowskie Centrum Muzyki ma powstać w Cichym Kąciku. Fundacja Capella Cracoviensis przekazała dwie działki pod budowę. fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Dyskusja na temat budowy Centrum Muzyki w Cichym Kąciku trwa. Radni klubu Kraków dla Mieszkańców przygotowali projekt uchwały, w którym apelowali, by miasto w razie braku pozyskania środków finansowych odstąpiło od budowy obiektu. Ostatecznie radni większością głosów odrzucili projekt.

„W obliczu niewątpliwego kryzysu, z jakim mierzy się Kraków i Małopolska, całkowicie nieuzasadniona wydaje się realizacja dwóch inwestycji, szczególnie gdyby nie było możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację”  – zwracali uwagę radni w projekcie uchwały.

„Oby nie skończyło się jak ze stadionami”

– Temat budowy siedziby dla krakowskich orkiestr podnoszony jest od lat. Nie mam wątpliwości co do zasadności powstania Centrum Muzyki w Krakowie, ale do dublowania inwestycji już tak. Nie może być tak, ze czekamy kilkanaście lat i nagle budujemy dwa takie obiekty z publicznych środków. Początkowo mówiło się o 80 mln zł, a teraz to już 150 mln zł. Kraków uznawany za polską stolicę kultury powinien tworzyć architekturę na miarę XXI wieku, a nie salę wciśniętą między ogródki działkowe. Proponujemy więc, aby do czasu twardego zapewnienia finansowania budowy o wstrzymanie prac nad tą inwestycją, dopóki stosowne gwarancje nie zostaną przedstawione – mówił podczas sesji Łukasz Maślona.

Radny wspominał również o konsultacjach społecznych i zaznaczał, że miasto i województwo powinny dojść do porozumienia i zbudować jeden tego typu obiekt. – Oby nie pojawił się później przypadek, jak z dwoma stadionami, z których jeden jakoś funkcjonuje, a drugi jest studnią bez dna – ocenił radny.

Prezydent: Budujemy w Cichym Kąciku

Prezydent w swojej odpowiedzi negatywnie odniósł się do projektu radnych. W odpowiedzi podkreślił, że możliwe jest finansowanie inwestycji częściowo z budżetu miasta, a częściowo ze źródeł zewnętrznych.

„Projekt został zgłoszony do Krajowego Planu Odbudowy i co więcej, podczas mojego spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim, które odbyło 23 marca w magistracie, premier zadeklarował współfinansowanie budowy Centrum Muzyki w Cichym Kąciku. Chcę również dodać, że zwraca się do mnie wiele osób prywatnych, które są zainteresowane przekazaniem darowizn na rzecz podjętej przez miasto inwestycji” – odpowiedział prezydent.

Jacek Majchrowski zaznaczył, że obecnie nie ma możliwości powrotu do realizacji inwestycji na Grzegórzkach. Jako powód podał sytuację z nieprawidłowo rozstrzygniętym konkursem. Poinformował również, że wspólnie z dyrektorami miejskich orkiestr Capelli Cracoviensis i Sinfonietty Cracovii został już opracowany wstępny program funkcjonalno-użytkowy.

Harmonogram prac zakłada zakończenie inwestycji w Cichym Kąciku do końca 2023 roku.

Fundacja przekazała działki

W poniedziałek 19 kwietnia Fundacja Capella Cracoviensis przekazała miastu w formie darowizny dwie działki pod budowę w Cichym Kąciku. Zostaną one włączone w trzyhektarową powierzchnię Centrum Muzyki.

Więcej >>> Miasto pozyskało działki pod budowę Centrum Muzyki

Dyskusja trwa

Podczas środowej dyskusji wiceprezydent Jerzy Muzyk stwierdził, że projekt klubu Kraków dla Mieszkańców „uderza w świat kultury, świat muzyki środowiska krakowskiego"

– Kwota 150 mln zł obejmuje budowę parkingu, obiektu zgodnie z ofertą zwycięzcy konkursu. Apeluję, aby nie starać się deprecjonować pewnych osiągnięć, również organizacyjnych, które zostały podjęte. Uchwała rządzi się swoim prawem i ma określone konsekwencje dla prezydenta. Mamy gotowy projekt pod budowę parkingu, mamy zaawansowane prace w zakresie budowy centrum, jak i pozyskania środków finansowych. Mamy też deklarację dysponowania takimi środkami w tym roku. To deklaracje, a nie ustalenia wiążące w postaci podpisanego porozumienia. Projekt będzie realizowany przez Agencję Rozwoju Miasta Krakowa, która została powołana po to, by łatwiej pozyskać środki finansowania zewnętrznego – mówił wiceprezydent Muzyk.

Co na to radni?

W trakcie dyskusji radny Adam Migdał ocenił, że projekt ma na celu zatrzymanie budowy centrum w ogóle.

–  Miejsce dla orkiestr miejskich od początku było lokalizowane w Cichym Kąciku. Fundacja Capella Cracoviensis przekazała miastu dwie działki pod inwestycję, kwestie finansowania również są na dobrej drodze – zaznaczał radny Migdał.

Michał Starobrat zaznaczył, że jest przeciwnikiem budowy dwóch centrów muzyki w Krakowie, ponieważ obecnie potrzebne są o wiele ważniejsze dla mieszkańców inwestycje.  – Powinien powstać jeden taki obiekt. Zaniepokoiło mnie, że w projekcie uchwały radni sugerują wstrzymanie inwestycji aż do momentu pozyskania środków. Tak to nie budowalibyśmy nawet linii tramwajowych – ocenił.

Małgorzata Jantos zaznaczała, że Kraków nie posiada obiektu dla swoich dwóch orkiestr. – Zależy mi na tym, aby w naszym mieście powstał taki obiekt, jak NOSPR w Katowicach. Inwestycję w Cichym Kąciku jesteśmy w stanie zamknąć w 150 mln zł. Czy powstanie kompleks na Grzegórzkach? To wielki znak zapytania. Odrzućmy ten projekt uchwały, bo nie wniesie nic innego oprócz kolejnych opóźnień – apelowała radna.

– Po raz kolejny dyskutujemy nad czymś, o czym dobrze wiemy, że Krakowowi jest potrzebne – oceniła Teodozja Maliszewska.

Ostatecznie radni większością głosów odrzucili projekt uchwały klubu Kraków dla Mieszkańców. Przeciwko uchwale głosowały 32 osoby, za - 3.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Zwierzyniec