Czy na Dworcowej potrzebne jest torowisko? Są inne pomysły

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl, Archiwum

Na tory tramwajowe wzdłuż ulicy Dworcowej od 2018 roku nie wjechał żaden tramwaj. Radny Artur Buszek proponuje wykorzystać ten teren na chodnik, drogę dla rowerów, zieleń i miejsca parkingowe, ale miasto ma inne plany.

Tory wzdłuż ulicy Dworcowej, wykorzystywane wcześniej w przypadku awarii, przestały się przydawać w 2015 roku, kiedy otwarto nową estakadę Lipska-Wielicka. W 2018 roku, przy okazji modernizacji torowiska, usunięta została część zwrotnic.

O nieużywane torowisko wzdłuż ulicy Dworcowej zapytał w niedawnej interpelacji radny Artur Buszek. Przypomniał o projekcie nowego zagospodarowania tego miejsca, zgłoszonym do budżetu obywatelskiego w 2018 roku. Urzędnicy odrzucili go na etapie weryfikacji, argumentując to niezgodnością z planem miejscowym i obniżeniem niezawodności sieci tramwajowej. Radny zapytał więc o to, jak często torowisko było wykorzystywane w ostatnim czasie i czy istnieje możliwość powrotu do pomysłu z BO – stworzenia chodnika, drogi dla rowerów, wykonania nasadzeń zieleni i wyznaczenia na części torowiska miejsc parkingowych (dziki parking już tam funkcjonuje).

Nowe Miasto argumentem

Urzędnicy i tym razem negatywnie odnieśli się do pomysłu. Tym razem argumentują to nie tylko kwestią niezawodności sieci i planem miejscowym dla tego obszaru, ale też możliwością połączenia w przyszłości z torowiskiem prowadzącym do obszaru tzw. Nowego Miasta.

W odpowiedzi podpisanej przez prezydenta czytamy też m.in., że trasa tramwajowa wzdłuż ul. Wielickiej jest jedną z najbardziej obciążonych, a możliwość awaryjnego odstawienia tam tramwaju pozwala na szybsze udrożnienie linii i poprawia sprawność sieci tramwajowej. Prezydent zauważa, że torowisko na węźle łączącym ulicę Wielicką z estakada jest stosunkowo nowe i do tej pory nie były tam potrzebne większe remonty, ale z czasem taka potrzeba się pojawi i wówczas możliwość zawracania tramwajów na skrzyżowaniu z ul. Dworcową zagwarantuje utrzymanie obsługi tego rejonu.

Nadal czynne

Urząd miasta podkreśla, że ślepy odcinek torowiska nie został odłączony od sieci, zdemontowana zwrotnica nie wyklucza użycia innych relacji, możliwe jest też ponowne zamontowanie zwrotnicy w razie potrzeby. – Dlatego też torowisko wraz z siecią trakcyjną nie zostało wyłączone z eksploatacji i jest objęte bieżącym utrzymaniem. Informuję również, że od 2018 roku torowisko to nie było używane – pisze prezydent.

W przypadku zmian w dokumentach planistycznych zmiana sposobu użytkowania tego miejsca jest możliwy, ale w wersji przedstawionej przez urząd byłoby to obwarowane wieloma warunkami, a samo przygotowanie projektu to minimum 80 tys. zł.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze