Dyskusje wokół dróg w Czyżynach. Mieszkańcy chcą zmian w planach

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Dwie inwestycje w bezpośrednim sąsiedztwie, ale formalnie przygotowywane osobno. Zarówno zmiany przy wyjeździe z os. Avia, jak i droga do planowanego Małopolskiego Centrum Nauki budzą kontrowersje wśród mieszkańców.

Wcześniej, bo już w tym roku, zmiany mają się pojawić przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego z ul. Orlińskiego, czyli przy osiedlu Avia. Miasto przygotowuje tam inwestycję, która według nazwy polega na budowie przystanków komunikacji miejskiej, ale w praktyce wprowadza całkiem sporo zmian w ruchu samochodów i pieszych.

Układ skrzyżowania całkowicie się zmieni. Pojawi się możliwość wyjazdu z ul. Orlińskiego w lewo, w stronę al. Jana Pawła II. Na os. Avia będzie też można skręcić w lewo, jadąc od al. Bora-Komorowskiego.

Piesi i rowerzyści zyskają możliwość przedostania się na drugą stronę ul. Stella-Sawickiego, dzięki przejściom i przejazdom rowerowym. Na skrzyżowaniu zamontowana ma być sygnalizacja świetlna. Zmieni się układ miejsc przeznaczonych do zawracania.

Ruch lokalny na głównej drodze

Przedstawione propozycje nie podobają się części mieszkańców. Powodem jest m.in. zamknięcie wylotu ul. Włodarczyka w ul. Orlińskiego.

– Proponowany układ skrzyżowania powodowałby wypchnięcie całego ruchu lokalnego, czyli np. rodziców przywożących dzieci do szkoły czy pacjentów przychodni, na ul. Stella-Sawickiego. Tam musieliby skręcić w lewo, przejechać na zawrotce, przebić się przez trzy pasy i dopiero wtedy mogliby wjechać na osiedle. To znacząco wydłuża drogę, więc ten wariant został mocno skrytykowany przez mieszkańców – przekonuje radny Rady Dzielnicy XIV Sławomir Bieniek. Niedawno z inicjatywy dzielnicy odbyło się spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie. W minionym tygodniu rada dzielnicy zaopiniowała negatywnie inwestycję, proponując zmiany w projekcie, przede wszystkim dodanie trzech lewoskrętów: z Orlińskiego w Stella-Sawickiego, ze Stella-Sawickiego w Orlińskiego i z Włodarczyka w Orlińskiego, a także pozostawienie dotychczasowego miejsca do zawracania.

Ustalone

Zarząd Dróg Miasta Krakowa raczej nie planuje wprowadzania zmian, choć równocześnie w odpowiedzi na interpelację radnego Łukasza Sęka miasto zastrzega, że ostateczna geometria skrzyżowania i organizacja ruchu nie zostały jeszcze zatwierdzone. – Zaproponowane rozwiązania komunikacyjne, np. ograniczenia lewoskrętów, wynikają z ustaleń wydanych przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu – stwierdza Renata Postawa-Giza z biura prasowego ZDMK.

Urzędnicy tłumaczą, że utrzymanie lewoskrętu w ul. Orlińskiego tuż przy skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną byłoby niebezpieczne i obniżałoby sprawność skrzyżowania. Samochód skręcający w lewo w ul. Orlińskiego mógłby blokować samochody wyjeżdżające (dwoma pasami) na ul. Stella-Sawickiego.

Osobnym tematem jest to, że prace będą finansowane przez miasto, choć są jednoznacznie związane z budową ogromnego osiedla. Przygotowana w 2008 roku analiza nie wykazała takiej potrzeby i deweloper zbudował tylko ulicę.

Po drugiej stronie

Niemal dokładnie po drugiej stronie ul. Stella-Sawickiego przygotowywana jest inna drogowa zmiana. Chodzi o połączenie z planowanym Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon. Mapy z przebiegiem drogi pojawiły się niedawno na miejskich stronach.

Ta inwestycja budzi duże emocje z kilku powodów. Przeciwnicy zwracają uwagę, że droga ingeruje w teren spacerowy, przebiega w najbliższym sąsiedztwie objętego ochroną konserwatorską pasa startowego i przyciągnie ruch autokarów pod okna mieszkańców.

– ZDMK forsuje budowę tej drogi w dużej skali, bez konsultacji, nie pytając mieszkańców o zdanie i nie uwzględniając podnoszonych uwag – zwraca uwagę Jakub Łoginow, radny Czyżyn. Pod przygotowaną przez niego petycją w sprawie utworzenia w tym miejscu parku podpisało się do tej pory prawie cztery tysiące osób. Znalazły się w niej propozycje, by dojazd do MCN poprowadzić od strony al. Bora-Komorowskiego albo tunelem pod pasem startowym, na przedłużeniu ul. Życzkowskiego.

Wstępny etap

Miasto i województwo dzielą się kosztami tej drogi po połowie. Całość ma kosztować ok. 12 milionów złotych. Zarząd Dróg Miasta Krakowa zapowiada konsultacje na etapie projektu, co w praktyce oznacza, że będą dotyczyć szczegółowych rozwiązań, a nie samej lokalizacji drogi.

– Ustalamy właśnie kształt konsultacji dla Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Pewnie odbędą się pod koniec marca. Szukamy formuły, która pozwoli na konstruktywną współpracę – zapowiada Michał Pyclik z ZDMK.

W grudniu ZDMK zlecił opracowanie projektu i wystąpienie o decyzję ZRID, według przygotowanej wcześniej koncepcji – tej, która spotykała się ze sprzeciwem części mieszkańców. – Nasz postulat to zawarcie w takim razie aneksu z wykonawcą, by opracował nie jeden, ale kilka wariantów przebiegu drogi z uwzględnieniem uwag mieszkańców i poddał je konsultacjom społecznym. W tym chcemy opracowania kilku wariantów połączenia od strony Bora-Komorowskiego, m.in. poprzez dobudowanie czwartego zjazdu z estakady – mówi Jakub Łoginow.

ZDMK chce mieć gotowy projekt drogi w ciągu czternastu miesięcy od podpisania umowy, a więc na początku przyszłego roku.

Dalsza przyszłość

Istotne wydaje się również to, czy zlokalizowane w tak niewielkiej odległości inwestycje są traktowane jako dwie osobne czy całościowo jako zmiana układu komunikacyjnego w tej części Czyżyn. Urzędnicy przekonują, że tak właśnie jest. Zmiany mają też uwzględniać dalszą przyszłość, czyli połączenie tramwajowe biegnące wzdłuż ul. Stella-Sawickiego. W miejscu połączenia z ul. Orlińskiego i z drogą do MCN jest tam przewidziane rondo. Tym też urzędnicy argumentują odstąpienie od jednej z rozważanych wersji, czyli budowy kładki nad ul. Stella-Sawickiego pozwalającej dojść do nowych przystanków. Dla pieszych to z pewnością dobra informacja, ponieważ będą mogli skorzystać z przejść naziemnych.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Czyżyny
comments powered by Disqus