Episkopat Ukrainy broni abpa Jędraszewskiego: „Gender przybiera maskę walki o równość”

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
"My, Pasterze ukraińskiej ziemi, przez wiele lat doświadczaliśmy i do dziś doświadczamy niszczących skutków ideologii komunistycznej, która doprowadziła wiele ludzkich istnień do duchowego zniszczenia, a która podobnie jak ideologia gender przybierała maskę walki o równość” – pisze w liście do metropolity bp Bronisław Bernacki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy.

To kolejny po Czechach, Słowacji i Węgrzech, Episkopat, który publicznie poparł abpa Marka Jędraszewskiego.  Przypomnijmy, że fala krytyki spadła na metropolitę po tym, jak 1 sierpnia podczas homilii w bazylice mariackiej użył słów „tęczowa zaraza”.

Protesty po jednej i drugiej stronie

W taki sposób odniósł się do osób domagających się zmian w prawie i chcących uwzględnienia postulatów środowisk LGBT+. Pod kurią odbyła się również „milcząca manifestacja”, której uczestnicy trzymali w dłoniach kartki m.in. z napisem „Nie jestem zarazą”.

Z kolei w sobotę, 10 sierpnia, pod kurią odbyła się manifestacja poparcia dla abpa Jędraszewskiego.

– Jesteśmy tu po to, aby pokazać abpowi Jędraszewskiemu, że zawsze może na nas liczyć. Chcemy podziękować za jego wierność Ewangelii i jego niezłomną postawę! – tymi słowami rozpoczęła się demonstracja poparcia pod Oknem Papieskim.

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”

Tym razem udzielić wsparcia metropolicie zdecydował się udzielić Episkopat Ukrainy. W oficjalnym liście padają słowa:

„W obliczu ostatnich ataków ze strony środowisk LGBT na osobę Księdza Arcybiskupa widzimy, jak te słowa stają się znów żywe względem prawdy Chrystusowej, którą mężnie głosi i naucza Pasterz krakowskiego Kościoła”.

Dalej w liście pojawia się odniesienie do słów „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29).

„To właśnie Bóg w swym objawieniu powiedział: „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” (Rdz 1, 27). Tej prawdy nie możemy przemilczać zwłaszcza obecnie, kiedy jest ona niezwykle silnie atakowana i podważana” – zaznacza podpisany pod oświadczeniem Bronisław Bernacki, biskup Odesko-Symferopolski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy.

„Jabłko od jabłoni niedaleko pada”

Następnie kontynuuje:

„My, Pasterze ukraińskiej ziemi, przez wiele lat doświadczaliśmy i do dziś doświadczamy niszczących skutków ideologii komunistycznej, która doprowadziła wiele ludzkich istnień do duchowego zniszczenia, a która podobnie jak ideologia gender przybierała maskę walki o równość. Z bólem serca patrzymy, jak ta nowa ideologia zbiera dzisiaj swoje niszczące żniwo, godząc w instytucję małżeństwa i rodziny. Przypomina to początki reżimu w ZSRR, którego jedną z pierwszych decyzji było zezwolenie na szybki rozwód oraz aborcję. Nic dziwnego, że zwolennicy ideologii gender podejmują działania w duchu, który z pewnością nie jest od Boga! Stare przysłowie słowiańskie mówi: „Jabłko od jabłoni niedaleko pada” – obie ideologie wyrosły z ateizmu, z zaprzeczenia Boga Stwórcy, który jest Źródłem prawdziwego życia i Życiem samym” – pisze Episkopat Ukrainy.

comments powered by Disqus