Jest już projektant przebudowy obwodnicy Krakowa. Powstanie trzeci pas

fot. GDDKiA

GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę na przygotowanie dokumentacji rozbudowy obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka.

Odcinek drogi ekspresowej S52 od węzła przy bramkach w Balicach ciągnie się tylko do węzła Modlniczka. Dalej, a więc do węzła Modlnica, droga nie ma już statusu i parametrów drogi ekspresowej. To o tyle istotne, że właśnie na węźle Modlnica zaczyna się budowany obecnie odcinek północnej obwodnicy Krakowa, aż do połączenia z budowaną drogą ekspresową S7 na węźle w Mistrzejowicach.

Inwestycja zakłada opracowanie warunków poszerzenia ok. 2,5 km odcinka drogi do trzech pasów i dostosowania jej do parametrów drogi ekspresowej.

Wybór oferty

Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę IVIA to ponad 3,7 mln zł. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla rozbudowy odcinka obwodnicy Krakowa, który obecnie stanowi fragment DK94 i połączenie autostrady A4 z tzw. trasą olkuską (DK94).

Pozostali oferenci mają 10 dni na złożenie ewentualnego odwołania. Po upływie tego terminu i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót będziemy mogli podpisać umowę.

Trzeci pas ruchu

Odcinek DK94, który GDDKiA chce poszerzyć o dodatkowy trzeci pas ruchu, ma ok. 2,5 km długości. – Wykonawca, poza zaprojektowaniem dodatkowego pasa ruchu, będzie miał za zadanie opracowanie wariantów przebudowy tego odcinka w taki sposób, aby spełniał on parametry drogi ekspresowej. Dzięki temu w przyszłości droga stanie się fragmentem S52 Północnej Obwodnicy Krakowa – informuje Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozbudowa tego odcinka jest potrzebna nie tylko ze względu na obecny już ruch. Badania prowadzone w latach 2020-2021 w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu wykazały, że tą drogą porusza się prawie 24 tys. pojazdów na dobę. Po udostępnieniu kierowcom budowanego właśnie odcinka Północnej Obwodnicy Krakowa S52, łączącego się z objętą dokumentacją trasą poprzez węzeł Modlnica, ta liczba z pewnością się zwiększy. Dzięki poszerzeniu o trzeci pas, droga będzie bezpieczniejsza i pozwoli na płynny ruch pojazdów na Północnej Obwodnicy Krakowa.

Wykonawca będzie mieć na przygotowanie dokumentacji 36 miesięcy od podpisania umowy.