Jest koncepcja nowej kładki nad Wisłą [WIZUALIZACJE]

fot. Wizualizacje: D.A. – Projekt Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów z Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich zaprezentował koncepcję kładki pieszo-rowerowej, która w przyszłości ma połączyć Dębniki ze Zwierzyńcem.

W 2019 roku rada miasta na wniosek wiceprzewodniczącego Rafała Komarewicza zleciła Zarządowi Inwestycji Miejskich rozpoczęcie przygotowań do budowy nowej przeprawy przez Wisłę.

Minimalistyczna konstrukcja

Jak informuje Jan Machowski z ZIM, na bazie opinii miejskiego konserwatora zabytków, w połowie bieżącego roku został wybrany wariant architektoniczny, na podstawie którego opracowano dokumentację branżową (m.in. drogową czy dotyczącą zieleni).

– Wybraną kładkę wstęgową cechuje minimalistyczna forma wyrazu konstrukcji nośnej, która w perspektywie bulwarów tworzy cienką linię. Konstrukcję stanowi prefabrykowany pomost żelbetowy o szerokości 7 m i długości ok 200 m – czytamy w komunikacie miejskiej jednostki.

Przyczółek obiektu od strony Zwierzyńca ma być zlokalizowany na terenie przyległym do zabytkowych przeciwpowodziowych murów oporowych, natomiast od strony Dębnik – na terenach zielonych, częściowo zabudowanych, przyległych do umocnionego wału przeciwpowodziowego, zwieńczonego dodatkowo przeciwpowodziowym murem oporowym.

Przed urzędnikami teraz kolejne etapy prac, m.in. pozyskanie terenów od prywatnych właścicieli, a także wprowadzenie zmian z dokumentach planistycznych, uzyskanie wszystkich pozwoleń administracyjnych oraz uzyskanie finansowania.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Zwierzyniec Dębniki
comments powered by Disqus