Jest pozwolenie na budowę tramwaju do Mistrzejowic

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Jest zielone światło do rozpoczęcia robót przy realizacji linii tramwajowej do Mistrzejowic. Zgodnie z planem ma być gotowa w 2025 r.

Po przekazaniu gruntów przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa wykonawca rozpocznie organizowanie placu budowy oraz prace przygotowawcze. Projekt linii tramwajowej do Mistrzejowic otrzymał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 9 maja 2023 r.

– To kamień milowy, który umożliwi nam rozpoczęcie budowy linii tramwajowej – mówi Krzysztof Dziobek, dyrektor kontraktu z firmy Gülermak.

Będzie mniejszy hałas i mniej ekranów

Za sprawą zgłaszanych przez mieszkańców postulatów, podmiot publiczny zalecił partnerowi prywatnemu wprowadzenie modyfikacji w pierwotnym projekcie. Zaowocowały one m.in. obniżeniem natężenia hałasu oraz redukcją liczby ekranów akustycznych. Udało się to osiągnąć dzięki zmniejszeniu przekroju ul. Meissnera, co pozwoli na wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni na tereny zielone oraz nasadzenia roślin. Dzięki zaangażowaniu wykonawcy udało się zachować dodatkowe 200 drzew, które kolidowały z projektowaną infrastrukturą.

Wcześniej projektanci linii tramwajowej wydłużyli podziemny przebieg trasy pod rondem Polsadu i rondem Młyńskim do ponad 1,2 km oraz dostosowali go do obsługi przyszłego „premetra”. Bezkolizyjne poprowadzenie tramwaju na poziomie -1 jest istotne nie tylko z punktu widzenia organizacji ruchu na skrzyżowaniach, ale przyczynia się również do ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców.

Do centrum krócej o 12 minut

– Wprowadzone zmiany uwzględniły potrzeby lokalnej społeczności i pomogły zwiększyć korzyści dla wszystkich zainteresowanych – podsumowuje Krzysztof Dziobek.

Równolegle z pracami projektowymi, partner prywatny prowadził negocjacje dotyczące pozyskania finansowania na budowę i utrzymania linii tramwajowej przez 20 lat. Umowapod pisana w styczniu br. przez przedstawicieli stron projektu (partner prywatny, podmiot publiczny) oraz instytucji finansujących: Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Pekao SA i Polskiego Funduszu Rozwoju potwierdza, że projekt spełnia międzynarodowe standardy.

Dzięki tej inwestycji czas podróży z północnej części Krakowa do centrum zostanie skrócony o około 12 minut. Ponadto, dzięki dostosowaniu chodników i dróg dla rowerów do przepisów poprawi się bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Wzdłuż całej trasy pojawią się nowe nasadzenia. Teraz rozpoczęcie pierwszych prac uzależnione jest od przekazania terenu pod plac budowy, co powinno nastąpić w najbliższych tygodniach. Po przejęciu terenu partner prywatny przystąpi do prac przygotowawczych, które potrwają około 3 miesięcy.

Duża inwestycja transportowa

Nowa, ok. 4,5-kilometrowa linia połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Lema – Meissnera. To pierwsza w Polsce tak duża inwestycja transportowa realizowana w formule partnerstwa publiczno-rywatnego (PPP). Obejmuje budowę 10 par przystanków, w tym dwóch dwupoziomowych węzłów przesiadkowych przy rondzie Młyńskim i rondzie Polsadu. Projekt przewiduje m.in. budowę tunelu w rejonie ronda Polsadu, rozbudowę pętli tramwajowej „Mistrzejowice” oraz infrastruktury towarzyszącej. Partnerem Prywatnym przedsięwzięcia jest PPP Solutions Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum), a Generalnym Wykonawcą – Gülermak sp. z o.o. Z ramienia Podmiotu Publicznego za projekt odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Mistrzejowice