Jest raport w sprawie Słonej Wody. Duża część mieszkańców przeciwna użytkowi

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Jest już gotowy raport po konsultacjach dotyczących utworzenia użytku ekologicznego „Słona Woda”. Głosy wśród mieszkańców były podzielone, ale duża część osób zgłosiła swój sprzeciw.

Sprawa dotyczy zielonych terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie Szpitala Uniwersyteckiego, pomiędzy ulicami Rżącką, Obronną i Kostaneckiego. Dyskusje o tym, w jaki sposób zachować tamtejszą przyrodę przed zabudową i degradacją, trwają już od wielu miesięcy.

W połowie ubiegłego roku swoje prace zakończył zespół w radzie miasta, którego zadaniem było wypracowanie propozycji użytku ekologicznego w tym rejonie. W skład zespołu weszło czworo radnych – Małgorzata Kot, Łukasz Maślona, Jan Pietras i Michał Starobrat.

– Zespół zakończył prace i wypracował rozwiązanie polegające na przygotowaniu projektu uchwały o ustanowieniu użytku ekologicznego „Słona Woda”. Obejmuje on teren o powierzchni przekraczającej 13 hektarów, która w znakomitej większości jest na terenach gminnych, ale też wychodzi poza teren gminny, tak żeby w zwartej strukturze chronić tam zarówno stawy, jak i połączenia ekologiczne i murawy – tłumaczył wówczas radny Łukasz Maślona.

Po przygotowaniu projektu uchwały i dopełnieniu innych potrzebnych formalności kolejnym krokiem było ogłoszenie konsultacji.

Sporo uwag

Konsultacje zostały zorganizowane na przełomie lutego i marca. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami, organizowane były dyżury konsultacyjne, można było też przesłać uwagi w formularzu. Wpłynęło łącznie 161 formularzy konsultacyjnych.

– Wśród formularzy konsultacyjnych, które wpłynęły w terminie – 11 zawierało uwagi popierające ustanowienie użytku ekologicznego w proponowanych granicach, 13 zawierało uwagi popierające ustanowienie użytku ekologicznego na większym obszarze, 4 dotyczyło utworzenia parku Słona Woda, 72 dotyczyły wyłączenia poszczególnych działek z objęcia planowanym użytkiem, 15 zawierało negatywne opinie w sprawie ustanowienia lub 7 ewentualnej zmiany granic, 43 dotyczących całkowitego sprzeciwu powstaniu użytku ekologicznego, 1 formularz dotyczył tężni solankowej oraz 2 formularze nie zawierały treści – czytamy w raporcie.

– Nie spodziewałem się negatywnego nastawienia – komentuje Grzegorz Stawowy, przewodniczący komisji planowania rady miasta. – Wydawało się, że to jest postulat, który mieszkańcom się podoba, tymczasem większość osób była mniej lub bardziej przeciwko. Mniej więcej trzy razy więcej osób było przeciwko niż za – stwierdza. Jak mówi, głosy dotyczące wyłączenia poszczególnych działek pochodzą prawdopodobnie od właścicieli i też można je uznać za wyraz sprzeciwu wobec użytku.

Co dalej?

Teraz uchwała w sprawie utworzenia użytku trafi pod obrady rady miasta. Rada może ją przyjąć, odrzucić, albo wprowadzić zmiany granic. Wynik konsultacji nie jest wiążący, choć pewnie będzie miał znaczenie podczas podejmowania decyzji przez radnych.

Tereny proponowane do objęcia użytkiem leżą w obszarach, gdzie obowiązują plany miejscowe. – One zawierają regulacje dotyczące zakazów zabudowy w niektórych obszarach i dopuszczenia zabudowy w innych – informuje radny Stawowy.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze Duchackie Bieżanów-Prokocim