Jest wykonawca rozbudowy DK nr 94. Inwestycja za 218 mln zł

fot. materiały prasowe

Wzmocnienie nawierzchni, budowa wiaduktu, przebudowa skrzyżowań z drogami lokalnymi, a także budowa przejść podziemnych dla pieszych – takie zadania czekają na wykonawcę rozbudowy drogi krajowej nr 94 w Olkuszu. Przetarg wygrała firma Strabag.

Do przetargu przystąpiło ośmiu wykonawców. Jak informuje Monika Skrzydlewska z krakowskiego oddziału GDDKiA oferent z najniższą ceną został odrzucony z powodu złożenia niewystarczających wyjaśnień dotyczących jego oferty. – Wykonawcy mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań. W przypadku ich braku wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia gwarancji należytego wykonania robót. Wtedy będziemy mogli podpisać umowę – mówi Skrzydlewska.

Co będzie robione?

Wartość inwestycji to prawie 218 mln złotych. Prace obejmą 4,4 km trasy. – Inwestycja zacznie się na wysokości Grodziska na ul. Staromiejskiej i sięgnie prawie do skrzyżowania ul. Centralnej z ul. Pakuską. Na tym krótkim fragmencie kompleksowo przebudujemy sześć skrzyżowań i dwa przejścia podziemne. Dodatkowo powstanie też kładka dla pieszych łącząca ulice Cegielnianą i Szkolną. Nawierzchnia drogi zostanie wzmocniona tak, aby spełniać wymaganą przepisami nośność 11,5 tony na oś – tłumaczy Monika Skrzydlewska.

Na głównym skrzyżowaniu w centrum miasta, pomiędzy ulicami Centralną, Kościuszki i Rabsztyńską, zaplanowano dwupoziomowy węzeł. Na poziomie gruntu powstanie skrzyżowanie obsługujące ruch lokalny, a pod nim zostanie poprowadzona droga krajowa.

Poza tym przebudujemy jeszcze pięć skrzyżowań na DK94 – z ul. Gwarków i ul. Wspólną, z ul. 20 Straconych i ul. Mickiewicza, z ul. Wiejską i ul. Słowackiego oraz z ul. Wyszyńskiego. Wszystkie te skrzyżowania będą miały sygnalizację świetlną. Na skrzyżowaniu z ul. Długą i Kruszcową powstanie rondo turbinowe.

Na przeprowadzenie wszystkich prac wykonawca będzie miał dwa lata, nie licząc przerw zimowych trwających od połowy grudnia do połowy marca.

Połączenie Małopolski i Śląska

Trasa jest jedną z pięciu dróg (obok A4 Katowice - Kraków, DK44 Tychy - Kraków, DK79 Kraków - Jaworzno i DW780/DW934 Kraków - Mysłowice) zapewniających bezpośrednie połączenie pomiędzy Krakowem i aglomeracją górnośląską.

Badania Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzone w latach 2020-2021 wskazują, że przez Olkusz przejeżdża drogą krajową nr 94 codziennie prawie 33 tysiące pojazdów.