Kamienice do remontu

Remont kamienic przy ulicy Karmelickiej fot. ŁJ

Aby Kraków nie utracił swojego uroku, a dziedzictwo zabytkowe miasta przetrwało kolejne lata, wymagane są remonty i konserwacje kilkudziesięciu obiektów rocznie.

W 2020 roku ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa dofinansowano remonty 118 zadań w 88 obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Są to zarówno budynki użyteczności publicznej, obiekty sakralne, kościoły, kaplice, pomniki, ale również kamienice mieszkaniowo-usługowe.

Konserwacja Karmelickiej

Kilka tygodni temu w obrębie ulicy Karmelickiej rozpoczęły się prace remontowo-konserwatorskie m.in. kamienicy na rogu ulicy Karmelickiej/Grabowskiego oraz przy zbiegu ulic Karmelickiej i Michałowskiego.

Na remont konserwatorski elewacji przy Grabowskiego przeznaczono 395 tys. zł. Zakończenie prac przewidziano natomiast na koniec października 2021 roku. Przecznicę dalej przy ulicy Michałowskiego na poprawę wyglądu kamienicy i konserwację przeznaczono ponad 800 tys. zł, a wykonawca zobowiązał się zakończyć pracę do października 2022 roku.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto