Kiedy rowerzyści pojadą nowym asfaltem wzdłuż Wisły?

Zdjęcie ilustracyjne fot. Sebastian Dudek
Coraz bliżej zakończenia są prace przy dużej inwestycji polegającej na rozbudowie wałów przeciwpowodziowych Wisły i Dłubni we wschodniej części Krakowa. Zarząd Zieleni Miejskiej przygotowuje się do tego, by na nowych umocnieniach ułożyć asfaltową nawierzchnię.

Rozbudowa wałów wystartowała w styczniu ubiegłego roku. To zadanie finansowane z budżetu centralnego, realizowane przez Wody Polskie. Na lewym brzegu Wisły nowe wały będą kontynuacją tych, które wybudowano kilka lat temu. Pierwszy odcinek prowadzi od mostu Wandy do stopnia Przewóz, wraz z wałami cofkowymi Dłubni. Drugi – po tej samej stronie Wisły, od stopnia Przewóz do kanału Suchy Jar, niedaleko zbiorników w Przylasku Rusieckim. Trzeci odcinek przebiega na prawym brzegu Wisły, od portu Płaszów do stopnia Przewóz, na granicy Krakowa z Brzegami (ul. Łutnia).

To obecnie wciąż wielki plac budowy, ale jest już coraz bliżej do zakończenia prac. Wody Polskie zajmują się tam jednak tylko infrastrukturą przeciwpowodziową, natomiast ewentualne ułożenie nawierzchni asfaltowej, by stworzyć tam wygodne trasy dla rowerzystów, było już zadaniem miasta.

Prace w wakacje

Zarząd Zieleni Miejskiej podpisał wcześniej stosowne porozumienie z rządową instytucją, a teraz rozpisał przetarg na budowę dróg rowerowych na nowych wałach. – Nie chcemy, by na wałach poprowadzona była tylko droga techniczna, szutrowa, ale żeby to był teren dostępny dla mieszkańców, służący rekreacji – tłumaczy Aleksandra Mikolaszek z ZZM. – Korzystamy z projektu przygotowanego przez Wody Polskie i będziemy wykonywać prace w miarę jak będą one oddawać poszczególne odcinki – stwierdza. Część przetargu dotyczy też odcinka poza granicą miasta – na terenie gminy Wieliczka – i ma być realizowana we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

Wśród dokumentów przetargowych można znaleźć m.in. zakładany harmonogram prac. Wynika z niego, że część odcinków na lewym brzegu Wisły mogłaby zostać przekazana wykonawcy już 20 czerwca, co oznaczałoby przeprowadzenie prac w pierwszej połowie lipca. Kolejne fragmenty byłyby przekazywane w lipcu i na początku sierpnia.

Koniec roku

Mniej zaawansowane są prace na prawym wale Wisły i tam wykonawca mógłby rozpocząć asfaltowanie dopiero w drugiej połowie września lub nawet na początku listopada. Najmniej zaawansowane odcinki, w tym ten poza granicami Krakowa, zostały w przetargu ujęte jako opcje – decyzja o tym, czy nawierzchnia zostanie ułożona w ramach tego zadania, zapadnie przed końcem października, w zależności od stopnia zaawansowania prac.

Aktualne postępy prac można zobaczyć na facebookowym profilu VeloMałopolska:

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze Czyżyny Nowa Huta
comments powered by Disqus