Koksownia wstrzymała prace. ArcelorMittal dogadał się ze związkami zawodowymi

Nowohucka koksownia wstrzymała prace. ArcelorMittal Poland informuje, że doszedł do porozumienia z organizacjami związkowymi z Krakowa, wypracowując rozwiązania dla pracowników koksowni na czas postoju instalacji.

Firma zakłada, że 129 z 229 pracowników zatrudnionych w krakowskiej koksowni znajdzie zatrudnienie w innych zakładach ArcelorMittal Poland. Około 100 osób będzie wykonywało prace związane z utrzymaniem koksowni podczas jej postoju.

Chcemy podziękować stronie społecznej za to, że osiągnęliśmy kompromis i wspólnie wypracowaliśmy takie rozwiązania, które zabezpieczają interesy pracowników na czas gorącego postoju baterii – mówi Stanisław Ból, dyrektor personalny ArcelorMittal Poland.

Zarówno właściciel zakładu w Nowej Hucie, jak i strona społeczna uznali, że najważniejszym celem jest dążenie do zapewnienia pracownikom innej pracy w firmie lub w jej spółkach zależnych. Większość z nich otrzyma więc propozycję pracy w innych obszarach firmy. Pracownikom, którzy dostaną ofertę pracy poza Krakowem zostanie zapewniony bezpłatny transport. Otrzymają oni również dodatkowe świadczenie pieniężne jako rekompensatę za dłuższy dojazd do pracy. Część pracowników będzie w tym czasie odbywać szkolenia – obligatoryjne oraz specjalistyczne, pozwalające nabyć dodatkowe uprawnienia, które są potrzebne w firmie. Inni będą korzystać m.in. z zaległych urlopów.

– Niezwłocznie po uzgodnieniu zapisów porozumienia, czyli 5 grudnia, rozpoczęliśmy bezpośrednie rozmowy z pracownikami krakowskiej koksowni. Przedstawiciele naszego biura rozmawiają z każdym pracownikiem indywidualnie, starając się dostosować propozycję pracy do ich kompetencji i możliwości, biorąc również pod uwagę ich sytuację rodzinną i osobistą – podkreśla Stanisław Ból.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Nowa Huta