Kolejna uczelnia otwiera rekrutację na energetykę jądrową. „To odpowiedź na wyzwania klimatyczne”

Zdjęcie ilustracyjne fot. pixabay.com

Od nowego roku akademickiego 2024/2025 na Politechnice Krakowskiej ruszy nowy kierunek na studiach II stopnia - energetyka jądrowa. Na studentów czeka 36 wolnych miejsc. Zajęcia będą prowadzone na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Nowe studia to efekt współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Porozumienie w sprawie współdziałania na rzecz rozwoju w Polsce kadr inżynierskich i naukowych w obszarze energetyki jądrowej oraz wspólnego prowadzenia badań podpisali w ubiegłym tygodniu rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata i dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN prof. Tadeusz Lesiak.

Od atomu nie ma odwrotu, na jednej elektrowni nie możemy poprzestać. Do realizacji takiego zadania jak zapewnienie Polsce bezpieczeństwa i niezależności energetycznej, zwłaszcza przy niestabilnej sytuacji geopolitycznej i wyzwaniach klimatycznych, będziemy potrzebowali zdywersyfikowanych, stabilnych źródeł energii. Kluczowe więc będzie zbudowanie miksu energetycznego z różnych źródeł m.in. z rozbudowanego sektora energetyki jądrowej. Politechnika Krakowska chce w tym procesie uczestniczyć – tłumaczy rektor Szarata.

Specjaliści z Instytutu Fizyki Jądrowej będą prowadzić wykłady i zajęcia laboratoryjne m.in. w zakresie fizyki reaktorów, promieniotwórczości, pomiarów stosowanych w ochronie przed promieniowaniem. – Jakość kształcenia przyszłych inżynierów, inspektorów ochrony radiologicznej czy kadry menedżerskiej branży jądrowej zadecyduje o sukcesie zapewnienia ciągłości dostaw czystej bezemisyjnej energii elektrycznej oraz bezpieczeństwa jej pozyskiwania – podkreśla z kolei prof. Tadeusz Lesiak, dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Co w programie?

Zapytane o program studiów na nowo otwartym kierunku na II stopniu, władze wydziału i uczelni wymieniają, że studenci będą mieli zajęcia m.in. z fizyki reaktorów, ochrony przed promieniowaniem czy dozymetrii. Jak zaznacza prof. Szarata, absolwenci będą przygotowani do pracy przy dużych projektach dywersyfikujących źródła energii.

W mijającym roku akademickim 2023/2024, Politechnika miała już w swojej ofercie specjalność „energetyka jądrowa” na kierunku energetyka, w ramach studiów I stopnia. Jednak studia magisterskie to nowość.