Kondycja kultury w czasie pandemii. Badania w toku

Festiwal Teatrów Ulicznych w Krakowie, wrzesień 2020 fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Jeszcze tylko do 18 kwietnia pracownicy kultury i dyrektorzy instytucji mogą wypełnić ankiety w ramach trwającego „Badania kryzysu i zmian w kulturze w czasie pandemii COVID-19”.

Jak zmienia się kultura w polskich miastach w czasie pandemii? Jej obecną kondycję ma zobrazować  badanie dotyczące kryzysu i zmian, które zaszły w niej przez ostatnie miesiące.

Siedem miast, siedem spojrzeń na kulturę

W badaniu udział biorą Kraków, Gdańsk, Lublin, Łódź, Szczecin, Warszawa i Wrocław.

– To przedsięwzięcie, które ma na celu  uchwycenie skutków pandemii Covid-19 w sektorze kultury, a co za tym idzie zebranie informacji, które wesprą proces budowania odporności sektora na podobne kryzysy w przyszłości – przyznają inicjatorzy.

Badanie jest realizowane w ramach sieci Koalicja Miast m.in. przez Strefę Kultury Wrocław, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Centrum Kultury w Lublinie czy Krakowskie Biuro Festiwalowe.

– Kraków jest od początku pandemii mocno zaangażowany w działania Koalicji Miast, projektowanie wspólnych działań oraz wymianę wiedzy i doświadczeń między polskimi miastami. Dlatego zależy nam na mocnym głosie krakowskiego środowiska w niniejszym badaniu. Zwracam się z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety osobiście oraz przekazanie jej pracownikom i współpracownikom do wypełnienia – zachęca Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury.

Dwie ankiety

W ramach trwającego pierwszego etapu badania, zostały przygotowane dwie ankiety. Pierwsza z nich jest skierowana do pracowników publicznych i prywatnych instytucji kultury, jak i organizacji pozarządowych, działających we wspomnianych siedmiu polskich miastach.

Druga z ankiet jest natomiast adresowana do organizatorów instytucji kultury, w szczególności do dyrektorów i ich zastępców w urzędach miasta i marszałkowskich oraz instytucjach państwowych wspierających podmioty kultury w tych miastach.

Ankiety można wypełnić jeszcze tylko do 18 kwietnia.

Raport

Dwa kolejne etapy badania będą realizowane w czerwcu i listopadzie 2021 roku. Ich podsumowanie będzie stanowić „Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultury miejskich w dobie pandemii COVID-19”. Oprócz tego ma powstać również raport z badania.

W Krakowie to już kolejne badanie, które ma na celu diagnozę jak kultura i branże kreatywne radzą sobie z wyzwaniami i zmianami spowodowanymi pandemią.

Miasto we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie rozpoczęło realizację badania dotyczącego wpływu pandemii na kulturę w Krakowie i Małopolsce.

 

comments powered by Disqus