Koniec sagi o stacji bazowej przy ul. Krowoderskich Zuchów. Obiekt czeka rozbiórka

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W 2002 roku jeden z operatorów telefonii komórkowej zgłosił zamiar postawienia stacji bazowej na bloku mieszkalnym. 19 lat później zapadł prawomocny wyrok dotyczący rozbiórki infrastruktury telekomunikacyjnej.

Na początku XXI wieku na jednym z bloków przy ul. Krowoderskich Zuchów zostały postawione anteny, nadajniki i zamontowano okablowanie. Powstał tam tez kontener techniczny. W 2013 roku stacja został rozbudowana.

Postępowanie administracyjne na dobre rozpoczęła się w 2011 roku. Wszczął je powiatowy inspektor nadzoru budowalnego i siedem lat później organ wyżej, czyli wojewódzki inspektor nadzoru budowalnego, nakazał rozbiórkę stacji bazowej. Termin ten zmienił ostatecznie na koniec marca 2019 roku.

PINB uznał, że stacja bazowa stanowi poważną uciążliwość dla terenów sąsiednich, w tym w szczególności dla mieszkańców budynku obok. Chodziło tu o 11-kondygnacyjny blok, zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń.

– Organ I instancji podzielił stanowisko mieszkańców sąsiednich zabudowań wskazujące na negatywny wpływ na osoby zamieszkujące budynek spowodowany wpływem fal pola elektromagnetycznego emitowanych przez stację bazową – zauważył PINB w swojej decyzji. Poza tym została wybudowana niezgodnie z prawem.

Sprawa trafiła do sądu administracyjnego, który orzekł, że inwestycja wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, a nie tylko zgłoszenia. Dodatkowo WSA ustalił, że inwestor nie miał żadnego prawa do dysponowania nieruchomością, na której postawił infrastrukturę.

Bez cienia wątpliwości

Była to więc samowolka budowlana. I w konsekwencji PINB nie mógł wszcząć procedury legalizacji obiektu.

Mimo wszystko inwestor złożył skargę kasacyjną od wyroku WSA. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił ją 11 lutego. – Realizacja stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, ponieważ należy ją zakwalifikować jako budowlę, czyli obiekt budowlany w rozumieniu art. 3 pkt 3 prawa budowlanego – zaważył NSA.

Sąd przyznał rację zarówno inspektorom nadzoru budowlanego, jak i WSA, że „stacja bazowa telefonii komórkowej zlokalizowana na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowi funkcjonalny element sieci telekomunikacyjnej i jako taka jest całością techniczno-użytkową, którą należy zakwalifikować jako budowlę”.

 

 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Krowodrza