Kraków Airport z certyfikatem unijnym

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Kraków Airport spełnia wszystkie wymagania oraz ma zdolność do bezpiecznego wykonywania działalności lotniczej. W poniedziałek Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wręczył władzom lotniska certyfikat, który to potwierdza.

– Obowiązujące przepisy implementują m.in. najnowsze standardy i najlepsze praktyki Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), a przy tym umożliwiają dostosowywanie zasobów, procedur i inwestycji w infrastrukturę do rzeczywistych potrzeb portu lotniczego, wynikających z wielkości obsługiwanego ruchu lotniczego i jego charakteru. Posiadanie przez lotnisko certyfikatu zwiększa jego wiarygodność dla linii lotniczych – mówi Monika Pabisek, rzecznik prasowy lotniska.

Władze portu lotniczego opracowały System Zarządzania Bezpieczeństwem obejmujący: politykę bezpieczeństwa, procesy identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka, programy łagodzenia ryzyka, zarządzanie zmianą oraz monitorowanie. – Istotnym elementem było także precyzyjne określenie odpowiedzialności za poszczególne obszary oraz kwalifikacje personelu. Na działalność lotniska składa się praca ponad 100 odrębnych podmiotów współdziałających w zakresie bezpieczeństwa – dodaje Pabisek.

– Proces uzyskania Europejskiego Certyfikatu Lotniska Użytku Publicznego to niewątpliwy sukces, możliwy do osiągnięcia dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników krakowskiego lotniska – mówi Radosław Włoszek, p.o. Prezesa Zarządu Kraków Airport.