Kraków otrzyma pół miliarda złotych. Wcześniej jednak trzeba dokonać szybkiej zmiany ustawy

Jerzy Muzyk fot. Krzysztof Kalinowski

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu 24 lutego odbędzie się pierwsze czytanie projektu zmieniającego specustawę o przygotowaniach do Igrzysk Europejskich w 2023 roku – poinformował LoveKraków.pl wiceprezydent Jerzy Muzyk.

Podpisana 17 grudnia zeszłego roku przez prezydenta Andrzeja Dudę specustawa dotycząca Igrzysk Europejskich już wymaga zmiany. Przepisy określają warunki realizacji przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenia imprezy, sposób finansowania lub dofinansowywania niektórych kosztów organizacji, a także wprowadzają pewne uproszczenia w procedurach administracyjnych.

Dokument przewiduje, że minister sportu oraz minister infrastruktury będą mogli określić, każdy we własnym zakresie, program wsparcia przygotowania igrzysk.

Szybka nowelizacja

– W obowiązującej wersji jest mowa wyłącznie o kwocie z tytuły dokapitalizowania spółki zajmującej się przygotowaniami do igrzysk, z czego 160 mln złotych miało być przekazane na wniesienie opłaty licencyjnej dla Europejskiego Komitetu Olimpijskiego. Po naszych negocjacjach wzrosły zobowiązania państwa do sumy 800 mln złotych. Aby ministrowie infrastruktury i sportu mogli ogłosić programy wsparcia, które będą dedykowane dla 16 inwestycji infrastrukturalnych oraz trzech inwestycji sportowych na terenie Krakowa potrzebna jest zmiana zapisów ustawy – wyjaśnia zastępca prezydenta Krakowa Jerzy Muzyk.

Kraków z budżetu centralnego ma otrzymać 350 mln złotych na inwestycje transportowe (m.in. realizację programu remontów dróg i chodników, remont V etapu ul. Królowej Jadwigi czy dokończenie przebudowy al. 29 Listopada) oraz 150 mln złotych na zadania sportowe (87 mln złotych będzie kosztować m.in. remont elewacji stadionu Wisły, rozbudowę toru kajakarskiego przy ul. Kolnej oraz budowa boisk do koszykówki).

– Liczę, że jako samorząd możemy zyskać 733 mln złotych, bo nie mówimy tylko o kwocie pół miliarda złotych, ale również o 200 mln złotych na przebudowę węzła opatkowickiego oraz 33 mln złotych dofinansowania na budowę linii tramwajowej na Górkę Narodową. Na organizację igrzysk wydamy maksymalnie sto milionów złotych, tyle samo dołoży samorząd wojewódzki, a pozostałą część ok. 200 mln złotych zapłaci ministerstwo sportu – tłumaczy Jerzy Muzyk.

W połowie marca programy wsparcia

Aby Kraków mógł otrzymać w sumie pół miliarda złotych w tym oraz przyszłym roku potrzebne są zmiany w specustawie. – Projekt zmiany ustawy będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu 24 lutego. Zakładamy, że Senat zajmie się tą ustawą 9 marca i nie zostaną wniesione żadne poprawki, bo szybkie przyjęcie tej nowelizacji jest w interesie Krakowa – mówi wiceprezydent.

Zakłada, że ustawa byłaby podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę zaraz po przyjęciu ustawy. – Mamy zapewnienie, że po opublikowaniu ustawy, ok. 11 marca zostaną podpisane programy wsparcia ministerstw infrastruktury oraz sportu – dodaje Jerzy Muzyk.