„Malczewski. Romantyczny”. Ponad 150 prac artysty na wystawie w Muzeum Narodowym

Jacek Malczewski, Autoportret fot. Malczewski, Jacek (1854-1929)

18 lutego w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie zostanie otwarta wystawa „Malczewski. Romantyczny”.

Na wystawie zostanie zaprezentowanych ponad 150 prac artysty pochodzących ze zbiorów muzealnych i prywatnych kolekcji. Ekspozycję uzupełnią archiwalne zdjęcia Malczewskiego i literackie teksty korespondujące z dziełami artysty.

– Chcemy pokazać Malczewskiego jako twórcę, który wyrasta z romantyzmu polskiego, twórczości Słowackiego, poezji Lenartowicza i innych inspiracji w jego twórczości – od ludowości po religijność. Wystawa wpisuje się w trwający Rok Romantyzmu Polskiego – mówi Andrzej Szczerski, dyrektor MNK.

Trzy wątki

Ekspozycja będzie podzielona na trzy wątki. Pierwszy to inspirowany Słowackim mesjanizm – w przestrzeni wystawy widzowie zobaczą m.in. obrazy z cyklu sybirskiego i kilka wersji słynnej „Śmierci Ellenai”.

Drugi wątek dotyczy fascynacji folklorem i ludowymi legendami, baśniami z rusałkami, chimerami, faunami i aniołami.

Ostatni będzie poświęcony rozważaniom Malczewskiego o sztuce, natchnieniu, odpowiedzialności i wyjątkowości artysty.

Jacek Malczewski zajmuje szczególną pozycję w sztuce okresu Młodej Polski. Był malarzem, który w swoim dorobku artystycznym pozostawił dzieła o treściach oscylujących wokół różnych problemów: ojczyzny, życia, śmierci, a także pomiędzy romantycznymi wizjami, a metafizyką. Inspirował się sztuką antyku, polskim romantyzmem i stosował młodopolską symbolikę.

– Był „poetą malarstwa i malarzem poezji” znajdującym właśnie w poezji, szczególnie tej z okresu romantyzmu, nieskończone źródło inspiracji. Była to twórczość wielowątkowa, będąca świadectwem jego wielkiej fantazji oraz wrażliwości neoromantyka i wyrafinowanego humanisty, malarza na wskroś przesiąkniętego polskością – zapowiada wystawę MNK.

Wystawa „Malczewski. Romantyczny” będzie prezentowana w gmachu głównym MNK od 18 lutego do 31 lipca 2022 roku.

Godziny otwarcia: wtorek – 10.00 – 19.00, środa – niedziela: 10.00 – 18.00. W poniedziałek wystawa nieczynna.

LoveKraków.pl jest patronem medialnym wystawy.

Aktualności

Pokaż więcej