Małe granty pomagają w procesie rewitalizacji [Rozmowa]

Piknik fot. Fundacja Wszyscy Obecni
- Pikniki sąsiedzkie są bardzo popularną formą realizowania małych grantów w zakresie rewitalizacji - mówi Aniela Radecka z wydział ds. przedsiębiorczości i innowacji krakowskiego magistratu.

Patryk Salamon, LoveKraków.pl: Ostatnio dużo się słyszy o małych grantach rewitalizacyjnych. Co to właściwie jest?

Aniela Radecka, Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa: Małe granty na rewitalizację są to dotacje dla organizacji pozarządowych. Przeznaczamy do 10 tysięcy złotych na realizację danego zadania. Organizacje same proponują, co chciałby zrobić w ramach tego zadania publicznego, tak, by spełniało one cele rewitalizacji opisane w Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa. Realizacja nie może trwać dłużej niż 90 dni.

Kto może otrzymać mały grant w zakresie rewitalizacji?

Projekt jest kierowany do organizacji pozarządowych, jednak o przyznanie środków mogą starać się również inne podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czy muszą to być organizacje z terenu Krakowa?

Mogą być spoza gminy, ale muszą zrealizować zadanie na terenie Krakowa. My uszczegółowiliśmy kryteria: projekt musi być realizowany na obszarze zdegradowanym lub obszarze rewitalizacji. Podmiot musi w opisie oferty wskazać, gdzie i dla jakich interesariuszy będzie chciał realizować zadanie.

Jakie projekty są w tym roku realizowane?

W 2021 roku realizowanych jest kilka projektów, na przykład w podobszarze rewitalizacji Stare Miasto-Kazimierz Fundacja Wszyscy Obecni zorganizowała piknik sąsiedzki, a teraz przygotowuje wspólne kolędowanie na świeżym powietrzu dla mieszkańców Kazimierza. Pikniki sąsiedzkie są bardzo popularną formą realizowania małych grantów w zakresie rewitalizacji.

Jaki cel mają spełnić pikniki?

Pikniki aktywizują oraz zacieśniają więzi społeczne na danym obszarze. Kiedy znamy swoich sąsiadów czy organizacje, które działają w okolicy, to czujemy się bezpieczniej i pewniej, chcemy też włączać się w różne działania na rzecz lokalnej społeczności. W przypadku Kazimierza mieszka tam wiele starszych osób i w trakcie pandemii trudno było coś zorganizować, ale Fundacja Wszyscy Obecni podołała temu zadaniu i zorganizowała koncerty podwórkowe. Mieszkańcy dostawali zaproszenia, które zostawiano w skrzynkach pocztowych lub na wycieraczkach. Tam znajdowała się informacja, aby konkretnego dnia o danej godzinie wyjrzeć przez okno lub wyjść na balkon. Uczestniczyłam w tym wydarzeniu i widziałam zadowolonych 70- czy 80-latków, którzy z radością słuchali muzyki na żywo i uczestniczyli w koncertach. W wydarzeniu brała udział też młodzież czy rodziny z dziećmi. Takie działania przynoszą efekty – sąsiedzi poznają siebie i są dumni, że takie wydarzenia dzieją się na ich podwórkach.

10 tysięcy złotych to wystarczająca kwota na realizację danego działania?

Tyle wynosi dotacja i to jest ograniczone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, natomiast organizacja może zaproponować swoje środki jako wkład własny w realizację zadania. W związku z tym, że widzieliśmy, że działania przynoszą faktycznie efekty, postanowiliśmy uruchomić dotacje w trybie otwartych konkursów ofert. Od 2020 roku realizowane są zadania publiczne w zakresie rewitalizacji właśnie w trybie tych konkursów, wtedy zadania mogą trwać dłużej niż tylko 90 dni i mogą otrzymać wyższe dofinansowanie niż 10 000 zł.

Na przyszły rok planowane są małe granty?

Planujemy zarówno małe granty, jak i dotacje w trybie otwartego konkursu ofert w zakresie rewitalizacji. Warto zajrzeć na nasz profil w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/RewitalizacjaKrakow oraz do zakładki „Dotacje” na naszej stronie internetowej https://rewitalizacja.krakow.pl/, żeby być na bieżąco.

comments powered by Disqus