Miasto reaguje w sprawie Teatru Groteska. Będą kontrole i konkurs

Dyr. Adolf Weltschek fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Po doniesieniach medialnych dotyczących stosowania mobbingu przez dyrektora oraz pismach pracowników urząd miasta zapowiada wyjaśnienie sytuacji w Teatrze Groteska.

W tekście z 30 września „Gazeta Wyborcza” opisała skargi obecnych lub byłych pracowników Teatru Groteska na dyrektora Adolfa Weltschka. To łącznie 23 osoby, z krótszym lub dłuższym stażem, od kasjerów przez pracowników biurowych po aktorów i obsługę techniczną. Bohaterowie tekstu mówili o poniżaniu, ośmieszaniu, przekleństwach i strachu, jaki im towarzyszył.

Po artykule prezydent Jacek Majchrowski komentował, że do tej pory do urzędu nie docierały zarzuty o mobbing. Stwierdził, że sytuacja utwierdza go w przekonaniu, że najlepszym rozwiązaniem będzie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora.

Kilka dni po publikacji pracownicy popierający dyrektora Weltschka wystosowali list otwarty w jego obronie. W ich ocenie zarzuty stawiane szefowi teatru są niesprawiedliwe, a powodem napięć było niewywiązywanie się z obowiązków przez pracowników. – Nasze podpisy pod tym listem otwartym są jasnym dowodem, że Dyrektor Weltschek nie jest potworem. Nie jest mobberem. Jest człowiekiem konsekwentnym, sprawiedliwym i zasadniczym kiedy trzeba. Jest człowiekiem, który wielokrotnie wyciągał pomocną dłoń do kolegów, którzy mieli na sumieniu ciężkie naruszenia kodeksu pracy. Zasługiwali na dyscyplinarne zwolnienia. Ale ze względów czysto ludzkich dostawali kolejne szanse – czytamy w liście. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj:

Nie ma przyzwolenia

We wtorek miasto wydało komunikat, którego ton jest już nieco inny niż pierwsze reakcje. − W miejskich instytucjach i Urzędzie Miasta Krakowa nie ma przyzwolenia na żadne przejawy dyskryminacji, mobbingu, praktyk w których dochodzi do przekroczenia granic przyzwoitego zachowania i naruszenia godności osobistej pracowników i pracowniczek. Wyrażamy wsparcie dla każdej osoby, która doświadczyła mobbingu w swoim otoczeniu zawodowym i jednocześnie wyrażamy zdecydowane potępienie dla tego typu nadużyć. Każda sytuacja o charakterze przemocowym pokazuje, jak ważne jest funkcjonowanie w każdym mieście właściwych mechanizmów zabezpieczających równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji – podkreślają wspólnie Nina Gabryś, pełnomocniczka prezydenta Krakowa ds. polityki równościowej oraz Katarzyna Olesiak, dyrektorka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

Kontrole i konkurs

Poza tą deklaracją komunikat zapowiada też formalne działania w sprawie Teatru Groteska. Wydział ds. kontroli ma przeprowadzić kontrolę kadrowo-płacową w zakresie przestrzegania przepisów kodeksu pracy, prawidłowości zawierania umów i czasu pracy. Niezależnie od tego prezydent ma skierować do Państwowej Inspekcji Pracy pismo z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, w ramach której analizowane będą kwestie m.in. mobbingu.

Wciąż aktualne są zapowiedzi dotyczące organizacji konkursu na dyrektora placówki. 7 października zostało opublikowane stosowne zarządzenie, a publikacja ogłoszenia jest planowana na 10 listopada. Oferty będzie można składać do 20 grudnia. Według informacji z tekstu „Gazety Wyborczej”, Adolf Weltschek (kierujący teatrem od 1998 roku) nigdy nie brał udziału w konkursie na szefa tej instytucji, deklaruje jednak, że zamierza w nim wystartować.

Jak informuje Nina Gabryś na Facebooku, 21 listopada w Teatrze Groteska zorganizowane będzie całodniowe szkolenie antymobbingowe dla wszystkich pracowników i pracowniczek. Szkolenie będzie prowadzone przez firmę zewnętrzną.

Z kolei do dyrektora Weltschka skierowane zostało oficjalne pismo o ustosunkowanie się do zarzutów medialnych oraz wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.