Mieszkańcy górą. Nie ma zgody na maszt telekomunikacyjny

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Prezydent miasta wydał decyzję w sprawie instalacji masztu Play na bloku przy ul. Bosaków. Wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości został rozpatrzony negatywnie.

Operator zaplanował postawienie anten na bloku przy ul. Bosaków 5. Tamtejsi mieszkańcy nie zgodzili się na takie rozwiązanie. Napisali również petycję do władz miasta, by prezydent nie pozwolił na tego typu inwestycje.

Lokatorzy przekonywali, że infrastruktura telekomunikacyjna przeszkodzi im w planowanym montażu paneli fotowoltaicznych. Pojawił się również klasyczny w tego typu sporach argument dotyczący wpływu promieniowania elektromagnetycznego na ludzi mieszkających niedaleko anten. Mieszkańcy zaznaczyli, że są lepsze miejsca takie inwestycje – choćby okoliczne biurowce.

– Wybór miejsca każdej nowej inwestycji poprzedzony jest szczegółowym procesem analizy, uwzględniającym wiele czynników, m.in. pomiary jakości sygnału wykonywane w terenie, obciążenie sieci, zgłoszenia klientów dotyczące jakości usług, uwarunkowania terenu czy wreszcie dostosowanie lokalizacji do siatki już istniejących stacji bazowych – napisał w mailu do naszej redakcji przedstawiciel operatora sieci Play Paweł Antończyk.

Nic nie przeszkadza

Przekonywał, że infrastruktura nie będzie przeszkodą do montażu paneli fotowoltaicznych i nie będzie negatywnie wpływać na ludzi oraz zwierzęta, głównie ptactwo. Antończyk przypomniał, że w całym kraju funkcjonuje kilkadziesiąt tysięcy stacji bazowych. Dodaje, że każda inwestycja operatora spełnia wszelkie normy prawne.

– A przed uruchomieniem podlegają obowiązkowemu badaniu pod kątem zgodności z obowiązującymi limitami emisji pola elektromagnetycznego do środowiska w miejscach dostępnych dla ludności. Jedynie w przypadku poprawnego wyniku takiego badania wykonanego przez niezależne, akredytowane laboratorium pomiarowe, możliwe jest uruchomienie stacji bazowej telefonii komórkowej – stwierdził.

Wygląda jednak na to, że – na razie (stronom przysługuje odwołanie od decyzji do wojewody) – mieszkańcy postawili na swoim. Prezydent odmówił ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, poprzez zezwolenie na założenie i przeprowadzenie na dachu budynku przy ul. Bosaków 5 obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej tworzących stację bazową telefonii komórkowej Play.

Dlaczego prezydent odmówił? – Inwestor nie przeprowadził prawidłowych rokowań z właścicielami działki w celu uzyskania zgody na założenie i przeprowadzenie na dachu budynku przy ul. Bosaków 5 w Krakowie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej tworzących stację bazową – tłumaczy Emilia Król z urzędu miasta.

Dodatkowo operator „nie wykazał stosownym dowodem, że realizacja tej inwestycji nie wpłynie na racjonalne korzystanie z nieruchomości, a w szczególności nie doprowadzi do istotnego zmniejszenia jej wartości”.