Mozaika z krakowskiego zoo już w innym miejscu. Nowy pawilon dla szympansów i makaków

fot. Zarząd Inwestycji Miejskich

Unikatowa mozaika, która niegdyś zdobiła nieistniejący już pawilon zwierząt drapieżnych w krakowskim ogrodzie zoologicznych została już zdemontowana i zabezpieczona – informuje rzecznik prasowy Zarządu Inwestycji Miejskich.

Spora jej część mozaiki, po uprzedniej konserwacji, została umieszczona w nowym miejscu, przy ogrodzeniu ZOO od strony alei Żubrowej. Prace prowadzone są wedle wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Na wniosek konserwatora

– Zdemontowanie i zabezpieczenie zabytkowej mozaiki autorstwa Heleny i Romana Hussarskich z dawnego pawilonu zwierząt drapieżnych to jeden z elementów budowy nowego budynku dla szympansów i makaków japońskich. Nowa atrakcja krakowskiego ogrodu zoologicznego powstaje w miejscu, gdzie przed laty funkcjonowały stare zabudowania – wyjaśnia Jan Machowski z ZIM.

Dodaje, że na wniosek Miejskiego Konserwatora Zabytków, konieczna była zmiana sposobu realizacji założonego zakresu robót związanych z zabezpieczaniem mozaiki. Ten etap został już zrealizowany: elementy mozaiki przeznaczone do zachowania zostały zdeponowane.

– Aktualnie kończy się żmudny proces specjalistycznych prac konserwatorskich związanych z oczyszczeniem, zabezpieczaniem i przygotowaniem do ponownej ekspozycji materiału ceramicznego.

Mozaika w nowym miejscu

Fot. ZIM Kraków
Fot. ZIM Kraków


Wszystkie elementy zabytkowej mozaiki przewidzianej do ekspozycji w nowym miejscu są już zamontowane na wybudowanym specjalnie w tym celu fragmencie ogrodzenia ZOO od strony alei Żubrowej.

Jak mówi Jan Machowski, proces konserwacji był trudny i długotrwały z uwagi na znaczne zabrudzenia materiału ceramicznego. Odrestaurowane dekoracje ceramiczne stanowią motywy minionej epoki charakterystyczne dla krakowskich dekoracji mozaikowych, które odnajdziemy w wielu powojennych budynkach użyteczności publicznej.

Nowy pawilon dla szympansów i makaków

W miejscu wyburzonego wybiegu powstanie nowy pawilon dla szympansów i makaków japońskich. Obiekt zaprojektowano w taki sposób, aby maksymalnie uatrakcyjnić możliwość obserwacji zwierząt latem i zimą, przy zapewnieniu im doskonałych warunków do bytowania. Zastosowane zostaną przegrody szklane, które zapewniają bardziej bezpośredni kontakt z mieszkańcami pawilonu – temu mają również służyć stalowe siatki oddzielające zwiedzającego od zwierząt „zielona fosą” i barierką.

– Obserwacja szympansów przebywających na wybiegu zewnętrznym będzie możliwa latem z wnętrza budynku z poziomu obudowanego panelami szklanymi tarasu na pierwszym piętrze. Zimą z kolei, będą mogły być oglądane podczas przebywania na wybiegu wewnętrznym, zarówno z poziomu parteru i pierwszego piętra. Wybieg wewnętrzny będzie miał dużo światła dziennego, dzięki zastosowaniu świetlika dachowego – wymienia Jan Machowski.

Makaki japońskie, które spędzają cały rok na zewnątrz, będą miały do dyspozycji specjalnie przygotowaną dla nich sadzawkę z podgrzewaną wodą. Ich obserwacja będzie możliwa w porze letniej i zimowej także z wnętrza budynku, gdzie w rejonie schodów wyodrębniono specjalną strefę dla zwiedzających.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Zwierzyniec