Może powstać tunel tramwajowy pod wzgórzem św. Bronisławy

Przystanek Sanktuarium, który powstał w ramach budowy Trasy Łagiewnickiej fot. Trasa Łagiewnicka

Trwają przygotowania do realizacji kolejnych fragmentów trzeciej obwodnicy Krakowa: Trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej – informuje Mariusz Piątkowski, prezes spółki Trasa Łagiewnicka.

– W ramach realizacji tych dwóch tras planowane są bardzo daleko idące zagadnienia związane z rozwojem układu komunikacji miejskiej – mówi Mariusz Piątkowski. – Najważniejszym elementem będzie zapewne budowa linii tramwajowej łączącej ulicę Grota-Roweckiego z ulicą Tyniecką, a dalej ulicą Księcia Józefa. Tam mogłoby powstać połączenie z istniejącą linią tramwajową na Salwatorze – dodaje. Tłumaczy, że dzięki zastosowaniu takich rozwiązań powstałby ring, stanowiący dogodną alternatywę w dojeździe do centrum miasta mieszkańców z okolic Ruczaju oraz Pychowic.

Multifunkcyjny hub komunikacyjny

Kolejnym elementem przewidzianym w ramach powstawania trzeciej obwodnicy będzie budowa multifunkcyjnego huba komunikacyjnego przy ulicy Księcia Józefa. W tym miejscu najważniejsza ma być pętla tramwajowa połączona z dworcem autobusowym zarówno dla pojazdów komunikacji miejskiej, jak i turystycznych. Projektanci mają również w tym miejscu zaplanować parking P&R.

– Głównym zadaniem układu komunikacyjnego będzie ograniczenie wjazdu samochodów do centrum Krakowa. Hub, poprzez bliskie sąsiedztwo trzeciej obwodnicy, będzie stanowił alternatywę, ponieważ od Starego Miasta dzielić będzie nas zaledwie kilka przystanków komunikacji miejskiej – podkreśla Krzysztof Migdał, członek zarządu Trasy Łagiewnickiej. 

Możliwy tunel tramwajowy

W ramach rozwiązań wariantowych, które mają zostać przedstawione do konsultacji społecznych, przygotowana została także propozycja stworzenia, w osobnym tunelu, linii tramwajowej pod wzgórzem św. Bronisławy, która łączyłaby się z istniejącym torowiskiem przy ulicy Balickiej.

Niezależnie od przygotowywanych linii tramwajowych inwestycje mają być również przygotowane na przyjęcie autobusów komunikacji miejskiej. Nie tylko powstaną zatoki, ale pojazdy transportu publicznego będą miały możliwość poruszania się po specjalnie do tego przystosowanym torowisku tramwajowym.

– W przypadku wyboru wariantu Trasy Pychowickiej, bez budowy linii tramwajowej pod wzgórzem św. Bronisławy, na tym odcinku planowane jest uruchomienie komunikacji autobusowej umożliwiającej bezpośrednie powiązanie przystanków autobusowych z tramwajowymi w celu zapewnienia komfortu użytkownikom miasta – dodaje Krzysztof Migdał.

Trwają przygotowania

– Zgodnie z założonym modelem finansowym przygotowanie inwestycji zostanie sfinansowane przez Spółkę Trasa Łagiewnicka do końca 2023 roku – informuje wiceprezes Marcin Korusiewicz. – Trwają ustalenia dotyczące formuły i sposobu finansowania realizacji samej inwestycji, ale o ostatecznych rozwiązaniach będzie można poinformować dopiero po wybraniu wariantu ostatecznego a tym samym określeniu kosztów realizacji zadania – dodaje.