Murale, paczkomaty, treści religijne. Są wytyczne, jak interpretować zapisy uchwały krajobrazowej

Zdjęcie ilustracyjne, październik 2021 fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Czy cały mural jest reklamą? Jak liczyć powierzchnię napisu? Co z reklamą o treści religijnej? Na wiele z pytań, jakie pojawiały się po wejściu w życie uchwały krajobrazowej, odpowiada prezentacja opublikowana niedawno na miejskiej stronie.

Prezentacja pochodzi z cyklu warsztatów dla inwestorów, organizowanych przez Wydział Architektury i Urbanistyki UMK. Urzędnicy zastrzegają, że jest to materiał pomocniczy, a nie oficjalna wykładnia prawa.

Można się z niej dowiedzieć, że reklamą nie są informacje trwale upamiętniające osoby, instytucje czy wydarzenia. Nie są nią też informacje o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, ale pod warunkiem, że tablica lub urządzenie reklamowe znajduje się w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.

Jako reklamy nie są też traktowane tabliczki informujące, do kogo należy się zwracać w przypadku różnych zdarzeń, a nie stanowiące materiału promującego np. daną firmę ochroniarską.

Nazwa

Nazwa własna danego obiektu, aby nie podlegała ograniczeniom wynikającym z uchwały, musi spełniać trzy warunki:

- tylko jedna taka nazwa
- tylko na jednym obiekcie budowlanym
- tylko w jednej lokalizacji na terenie całego miasta

Pozostałe nazwy będą traktowane jako reklamy i muszą spełniać wszystkie obowiązujące zasady.

Reklamy umieszczone wewnątrz budynku nie podlegają regulacjom, o ile nie są umieszczone w oknie, witrynie lub w drzwiach i nie emitują migającego światła.

Powierzchnia

Powierzchnia okien, witryn i drzwi jest liczona jako całość otworu w murze, niezależnie od podziału na kwatery czy innych elementów.

Z kolei powierzchnia napisów reklamowych złożonych z samych liter jest liczona jako powierzchnia prostokąta sięgającego najbardziej wysuniętych elementów liter całego napisu.

Automaty paczkowe

Zupełnie jednoznaczne są zapisy dotyczące automatów przechowujących przesyłki – a ich liczba w Krakowie stale rośnie, podobnie jak liczba operatorów, którzy je ustawiają. Na powierzchni takiego automatu nie można lokalizować żadnych reklam. Wyjątkiem jest tylko monitor pozwalający na obsługę urządzenia.

Murale

Sporo wątpliwości budziły murale, które pojawiły się w mieście w ostatnim czasie, w tym po pełny wejściu w życie uchwały. Jeśli mural składa się z kompozycji nie nawiązującej bezpośrednio do treści reklamowych oraz z części reklamowej – z nazwą, kodem QR, logotypami czy linkami – to tylko ta druga podlega regulacjom uchwały. W tym przypadku również powierzchnia liczona jest jako prostokąt opisany na najdalej wysuniętych elementach.

Maszty flagowe

Urzędnicy stwierdzają, że aby zlokalizować maszty z flagami na swoim terenie, trzeba uzyskać pozwolenie na budowę takiego urządzenia.