Muzeum Architektury i Designu w dawnym hotelu Cracovia. Rozstrzygnięto konkurs na projekt przebudowy

Dawny hotel Cracovia fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Biuro Projektów Lewicki Łatak wygrało konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy dawnego hotelu Cracovia. Modernistyczny budynek ma zamienić się w Muzeum Architektury i Designu.

Hotel Cracovia wraz z działką stał się własnością Muzeum Narodowego w 2016 roku. Już wtedy planowano utworzenie w nim oddziału poświęconego architekturze i designowi. W kwietniu 2023 roku instytucja wspólnie z krakowskim oddziałem SARP ogłosiła konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy budynku.

– Chcę podkreślić, że dla Muzeum Narodowego to jest kluczowa decyzja, która pozwoli nam rozwinąć działalność na obszarach do tej pory nieobecnych w polskim muzealnictwie, a bardzo dla nas ważnych. Jednocześnie otworzy możliwości przekształcenia całego fragmentu Krakowa skupionego wokół hotelu Cracovia i placu pomiędzy Gmachem Głównym, a przyszłym oddziałem hotelu Cracovia – mówił wówczas Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.

Przebudowa hotelu Cracovia o krok bliżej

Dwuetapowy konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy budynku i dostosowanie go do funkcji instytucji kultury został rozstrzygnięty 17 listopada. Pierwsze miejsce zdobyło Biuro Projektów Lewicki Łatak.

– Zaproponowane udostępnienie poziomu -1 dla funkcji instytucji kultury przy jednoczesnym udostępnieniu na te funkcje także obniżonego poziomu przed budynkiem i za nim, daje Cracovii i miastu nową wartość funkcjonalną i przestrzenną. Połączenie przedpola wejściowego, przejściem pieszym pod budynkiem, otwiera szanse na nową witalność obiektów zlokalizowanych od strony ogrodu i otwarcie zespołu od strony ulic: Józefa Kałuży i kwartałów zabudowy prowadzących do nabrzeży Wisły – czytamy w uzasadnieniu.

Jury, pod przewodnictwem architekta Bolesława Stelmacha, doceniło także rozwiązania proekologiczne oraz możliwość minimalizacji kosztów realizacji i eksploatacji.

– Wyjątkowe walory nowej struktury domu, najlepiej uwzględniające potrzeby użytkownika, wynikają z modernistycznego ducha istniejącej Cracovii. Cechuje je przy tym realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań pod kątem budżetu inwestycji. Biorąc pod uwagę specyfikę obiektu, projekt w najwyższym stopniu uwzględnia możliwość minimalizacji kosztów realizacji i eksploatacji. Także nadbudowa bryły zespołu dawnej restauracji została zaprojektowana z głębokim poszanowaniem nadrzędnych wartości architektonicznych zespołu, dając przy tym asumpt do szeregu nowych aktywności w ogrodzie – podkreślają członkowie sądu konkursowego.

Autorami zwycięskiego projektu są: Dariusz Herman, Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak. Od 5 grudnia do 31 stycznia w dawnym hotelu Cracovia przy al. Focha 1 będzie można zobaczyć wystawę pokonkursową.

Muzeum Architektury i Designu

Modernistyczny budynek hotelu, zaprojektowany przez głównego architekta Krakowa Witolda Cęckiewicza, wznoszony był przez sześć lat. Obiekt został otwarty w 1965 roku i stanowił wówczas jeden z najnowocześniejszych i największych hoteli w Polsce. Pięciopiętrowy budynek oferował bowiem ponad 500 miejsc noclegowych.

Hotel został zamknięty w 2011 roku, a pięć lat później zakupiony przez ministerstwo kultury dla Muzeum Narodowego w Krakowie. Budynek ma służyć prezentacji designu i architektury XX i XXI wieku oraz stanowić modelowe centrum wspierania przemysłów kreatywnych, związanych z tymi dziedzinami twórczości.