Nowa linia wzdłuż Wielickiej. Do szpitala czy w stronę Wieliczki?

Wariant W5

Jest już gotowy raport z konsultacji w sprawie nowej linii tramwajowej do osiedla Rżąka. Trudno jednak mówić o jednomyślności wśród uczestników.

Nowa linia tramwajowa ma się rozpoczynać w rejonie skrzyżowania ulic Wielickiej, Teligi i Kostaneckiego. Mieszkańcy dostali do wyboru sześć wariantów, spośród których większość poprowadzonych jest wzdłuż ulicy Wielickiej, z różnicami dotyczącymi m.in. umiejscowienia torowiska, sposobu przekroczenia skrzyżowania z ul. Teligi i Kostaneckiego, utworzenia zielonego torowiska lub wspólnego pasa autobusowo-tramwajowego, a także lokalizacji pętli. W jednym wariancie natomiast tramwaj tylko na części odcinka miałby jechać wzdłuż ul. Wielickiej, a następnie skręcałby w stronę Szpitala Uniwersyteckiego, za którym umieszczona byłaby pętla.

W ramach konsultacji dostępny był formularz, w którym można było wyrazić swoje opinie, zorganizowane zostało także spotkanie. Wśród tych, którzy przyszli na spotkanie, najczęściej pojawiały się głosy za wariantem nr 3, a więc tym skręcającym w stronę szpitala, aczkolwiek z różnymi uwagami – dotyczyły one m.in. instalacji ekranów akustycznych, przesunięcia pętli w taki sposób, by ochronić teren zielony, czy zmniejszenia jej rozmiaru, by straty zieleni były mniejsze.

– Zdecydowanie najwięcej wątpliwości wśród mieszkańców budzą warianty, które ingerują w tereny zielone, w tym cenne przyrodniczo tereny Słonej Wody, oraz zakładają likwidację psiego wybiegu, który jest miejscem spotkań i rekreacji mieszkańców. Martwi ich również hałas spowodowany realizacją linii tramwajowej, która biegłaby dość blisko zabudowań – czytamy w raporcie z konsultacji.

W ankietach z kolei wygrał wariant W5 – w tym przypadku, podobnie jak w większości pozostałych propozycji, pętla tramwajowa miałaby powstać na terenie pomiędzy ulicami Wielicką, Rydygiera i Czerwiakowskiego, a więc tuż przed zjazdem z głównej jezdni ul. Wielickiej w stronę ulicy Kosocickiej. Parking P&R miałby natomiast zostać zlokalizowany nieco bliżej centrum, na terenie sąsiadującym z kompleksem Miejskiego Centrum Opieki. Cechą wyróżniającą ten wariant jest przeprowadzenie ruchu tramwajowego pod skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi i Kostaneckiego.

Szpital najważniejszy

Zdaniem Zbigniewa Kożucha, przewodniczącego Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby doprowadzenie linii tramwajowej ulicą Marii Orwid w rejon szpitala. – Większość mieszkańców podczas spotkania była przeciwna tej inwestycji, wariant W3 budził najmniejszy sprzeciw. My jako rada poparliśmy właśnie ten wariant, z tą zmianą, by linia wzdłuż ul. Wielickiej była poprowadzona w tunelu, aby nie generować dodatkowych uciążliwości dla sąsiadów. Liczba osób dojeżdżających codziennie do szpitala, czy to pacjentów, pracowników, czy odwiedzających, jest większa niż liczba mieszkańców, którzy korzystaliby z tego tramwaju – przekonuje. Jak mówi, szpital będzie się rozrastał i potrzeby będą rosły, a z kolei docieranie do szpitala pod górę z przystanków zlokalizowanych przy Wielickiej dla wielu pacjentów byłoby trudną do pokonania barierą.

Nie dla zniszczenia zieleni

– Dzielnica skłoniła się za wariantem, za którym wiele osób optowało nie jako za najlepszym rozwiązaniem, tylko takim, który eliminuje tramwaj wzdłuż ul. Wielickiej – komentuje z kolei radny Łukasz Maślona. – Wprowadzenie linii tramwajowej na tereny cenne przyrodniczo przynosi jedynie skomunikowanie szpitala, podczas gdy właśnie teraz przebudowujemy układ drogowy przy szpitalu i rozbudowujemy pętlę, więc transport w tym rejonie będzie zapewniony. Te osoby, dla których odległość pomiędzy przystankiem tramwajowym na ul. Wielickiej a szpitalem jest zbyt duża, będą mogły skorzystać z komunikacji autobusowej.

Jak mówi, poprowadzenie transportu zbiorowego w stronę Słonej Wody jest niczym innym jak zaproszeniem deweloperów do zabudowy tych terenów. – Do tej pory argumentem przeciwko lokalizowania bloków był właśnie brak obsługi komunikacyjnej. Więc pytanie, czy priorytetem ma być zabudowa cennych przyrodniczo terenów, czy jednak sensowna obsługa komunikacyjna i przyszłe połączenie z Wieliczką – przekonuje radny klubu Kraków dla Mieszkańców.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Bieżanów-Prokocim

Aktualności

Pokaż więcej