Nowy wygląd, nowa funkcja. Jordanówka czeka na decyzje

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Cztery firmy zgłosiły się do przetargu Zarządu Zieleni Miejskiej dotyczącego budynków w parku Jordana. Najwięcej uwagi przyciąga Okrąglak, ale urzędnicy chcą się zająć także siedmioma innymi obiektami.

O poszukiwaniu nowej przyszłości dla Jordanówki informowaliśmy na początku marca. Obiekt po wielu latach wrócił w ręce miasta, a oględziny wykazały, że jego stan wymaga (przynajmniej częściowej) rozbiórki. Sam budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, ale ochroną objęty jest cały park, więc ostateczne decyzje co do tego, co będzie tam mogło powstać, i tak podejmie miejski konserwator zabytków.

ZZM rozpisał przetarg na wykonanie prac projektowych. Wpisał w nim nie tylko samą Jordanówkę, ale także pozostałe obiekty stojące na terenie parku. Dla wszystkich z nich projektant powinien przeprowadzić analizy historyczne, zaproponować sposób konserwacji i restauracji oraz sposób zagospodarowania najbliższego otoczenia.

– Pozostałe budynki są do rozpracowania w formie koncepcyjnej, do uzgodnienia z konserwatorem. Przygotowujemy się w ten sposób do ewentualnych kolejnych prac. Tak, by docelowo wszystko było spójne – tłumaczy Jarosław Tabor, zastępca dyrektora ZZM.

Okrąglak czy Mleczarnia?

Jordanówce projektant będzie musiał poświęcić znacznie więcej uwagi. Przede wszystkim potrzebna będzie dokładna ekspertyza techniczna, która podtrzyma lub zakwestionuje wstępne ustalenia dotyczące stanu obiektu. Kolejny krok to określenie szczegółowej funkcji i sposobu aranżacji wnętrz.

Częścią tego zadania będzie rozważenie możliwości do pierwotnej formy budynku, czyli tzw. Mleczarni, choć z dotychczasowych dyskusji wynika, że więcej osób i instytucji popiera pozostawienie formy Okrąglaka.

Rok do pozwolenia

Na ten pierwszy etap firma będzie miała pół roku. Kolejne trzy miesiące powinno jej zająć przygotowanie projektu Jordanówki i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Wszystkie pozostałe dokumenty potrzebne do przeprowadzenia prac powinna uzyskać w ciągu roku od podpisania umowy.

W pierwszym podejściu przetarg trzeba było unieważnić ze względu na przekroczenie dostępnej kwoty, ale w drugim zgłosiły się cztery firmy, z kwotami ok. 200 tys. zł. Jak dotąd, zwycięzca nie został jeszcze wybrany.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Krowodrza
comments powered by Disqus