Oczekiwania są różne. Fiasko przetargu na budowę Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych

Sortownia MPO, archiwum fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W siedzibę MPO w poniedziałek przed południem otwarte zostały oferty firm, które chcą zbudować dla miejskiej spółki znaczący element Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych. Wszystkie znacznie przekroczyły kwotę, którą skłonna była wydać na to miejska spółka.

CROK to wyceniany na około 245 mln złotych projekt, który ma na celu zwiększenie ilości odzyskiwania odpadów, które nadają się do ponownego użycia. Centrum, które ma powstać na terenie przy ulicy Igołomskiej i Cementowej, składać się będzie z czterech elementów.

Hala to podstawa

Pierwszy to zakład recyklingu tworzyw sztucznych – z dwoma halami (w tym produkcyjną i na odpady komunalne) i zapleczem socjalnym – gdzie znajdą się dwie instalacje. Pierwsza ma służyć przygotowaniu do recyklingu folii o łącznej przepustowości 40 tys. ton rocznie, a zadaniem drugiej będzie mycie, rozdrabnianie odpadów i wytwarzanie regranulatu. I właśnie na te trzy zadania ogłoszone zostały osobne przetargi.

MPO na samą budowę zakładu chciało przeznaczyć maksymalnie 93 mln złotych brutto. Postępowanie powinno zostać rozstrzygnięte w lutym, jednak pojawiły się w odwołania trzech firm, co spowodowało przesunięcie terminów zarówno składania ofert, jak i ich otwarcia.

Ostatecznie wpłynęły trzy oferty. – Wszystkie przekroczyły planowaną na ten cel kwotę – mówi Piotr Odorczuk, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.

Firma Control Precess chciała za zadanie blisko 167 mln złotych, Budimex ponad 188 mln zł, a konsorcjum firm Łęgprzem i MTM Budownictwo blisko 195,5 mln złotych. Przetarg zostanie więc najprawdopodobniej unieważniony i następnie ogłoszony ponownie.

Natomiast otwarcie ofert na dwa pozostała zadania – instalację przygotowania odpadów tworzyw sztucznych do recyklingu oraz na instalację do recyklingu folii plastikowych – zaplanowane jest na 11 kwietnia.

Co dalej?

Budowa centrum według planu ma zakończyć się w 2026 roku. Kolejnymi jego elementami są: zakład odzysku odpadów komunalnych i zakład odzysku oraz recyklingu odpadów wielkogabarytowych. W tym pierwszym MPO planuje zbudowanie sortowni odpadów mieszanych o przepustowości 100 ton na rok. W drugim zakładzie przerabiane ma być w ciągu roku 25 tys. ton.

W Centrum Recyklingu powstanie także punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych dowożonych przez właścicieli nieruchomości z terenów miasta, wraz z punktem napraw i ponownego użycia odpadów.