Zapłacimy więcej za odbiór odpadów. Które opłaty wzrosną?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Do 25 marca trwają konsultacje dotyczące „zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi”. Pod tą nazwą, oprócz różnych organizacyjnych rozwiązań, kryją się również wzrosty cen odbioru odpadów.

Chodzi o pięć uchwał przygotowanych przez urząd miasta. Jeśli zostaną przyjęte, mają wejść w życie od 1 lipca.

Co się zmieni?

W regulaminie utrzymania czystości, w związku z nowelizacjami ustaw i dotychczasowymi doświadczeniami, pojawiają się m.in. obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez wytwórców odpadów komunalnych, zasady zbierania odpadów w pojemnikach podziemnych i półpodziemnych, nakaz ciągłej deratyzacji w obiektach gastronomicznych zbiorowego żywienia czy zakaz wyrzucania gruzu i ziemi do pojemników.

W innej z uchwał, poza aktualizacją informacji kontaktowych, znalazły się m.in. limity dotyczące ilości odpadów, jakie można przywozić do Lamusowni czy PSZOK w Baryczy – to do 20 opon na rok i do 200 kg odpadów remontowych z gospodarstw domowych na miesiąc.

Trzecia uchwała zmienia sposób naliczania opłat od domku letniskowego. Kolejna określa maksymalne stawki opłat, które nie były zmieniane od 2011 roku.

Z punktu widzenia mieszkańców najistotniejsze będą jednak decyzje dotyczące wysokości opłat. Zgodnie z projektem, opłata od jednego mieszkańca ma wzrosnąć z 23 do 27 zł. Ci, którzy nie segregują odpadów, zamiast 46 zł zapłacą 54 zł. Wzrosną też opłaty za jednorazowy odbiór odpadów dla różnych rodzajów pojemników. W przypadku najpopularniejszej pojemności 1100 l cena wzrośnie z 58,20 zł do 97 zł, a jeśli mowa o odpadach niesegregowanych cena zmieni się z 116,40 zł na 194 zł.

Konsultacje dla wytrwałych

Gdyby chcieć znaleźć wzór, w jaki sposób zorganizować konsultacje, by dowiedziało się o nich jak najmniej osób i jak najmniej wzięło w nich udział, najnowsze konsultacje dotyczące odbioru odpadów byłyby dobrym przykładem.

Urzędnicy nie informują na miejskich stronach, co dokładnie ma się zmienić. Mieszkaniec musi osobno pobrać zapakowane foldery – jeden z pełną treścią uchwał (najdłuższa ma 39 stron), a osobny z uzasadnieniami. By porównać proponowane stawki z aktualnymi, musi sam znaleźć obowiązującą uchwałę i znaleźć odpowiednie artykuły. A jeśli chciałby drogą mailową wyrazić swoją opinię, to powinien pobrać formularz (nie zawierający żadnych szczegółowych pytań, tylko miejsca na uwagi), wypełnić go, podpisać, zeskanować i odesłać. Może też przesłać taki skan przez ePUAP, wysłać pocztą lub przynieść osobiście.

Na żywo

Najłatwiej będzie wyrazić swój głos podczas spotkania online lub telefonicznie.

1. 17 marca 2022 r. odbędzie się otwarte spotkanie on-line z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w godzinach 17:00 – 19:00 w aplikacji MS Teams.

2. Telefoniczne dyżury konsultacyjne:

  • 15 marca 2022 r. – dyżur przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie w godzinach 14:00 – 17:00. Numery telefonów:
    • 12 64 62 364,
    • 12 64 62 365.
  • 16 marca 2022 r. - dyżur przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa w godzinach 08:00 – 11:00. Numery telefonów:
    • 12 616 87 69, 12 616 89 91 – zakres merytoryczny uchwał
    • 12 616 87 75 – kalkulacja opłaty