Po ulewach ten teren staje się niczym basen. Bodzów potrzebuje przepompowni

fot. Materiały prasowe KEGW
Miasto szuka firmy, która w 16 miesięcy opracuje projekt budowlany inwestycji przeciwpowodziowej w Bodzowie.
Pobliskie osiedla leżące na południowym brzegu Wisły zamieszkuje kilka tysięcy mieszkańców. Choć jest to miejsce niedaleko centrum, pełne zieleni i spokoju, to w sytuacji zagrożenia, gdy śluzy wałowe samoistnie zamykają się pod wpływem fali powodziowej, jest realnie zagrożone podtopieniami.

Teren pod wpływem długotrwałych opadów deszczu wypełnia się wodą jak basen, posesje są podtapiane. Wówczas nieoceniona staje się praca pompowni. – Nowa instalacja pozwoli na bezpieczne i stabilne przerzuty wód deszczowych z terenu zawala do koryta głównej rzeki – twierdzą w magistracie.

Jak przekonują urzędnicy, przepompownie na wysokie stany rzek to inwestycje strategiczne, ujęte w Koncepcjach Odwodnienia Miasta Krakowa. Wartość wszystkich działań przeciwpowodziowych dla Krakowa to ponad miliard złotych.

Oferty w przetargu na opracowanie projektu budowlanego nowej inwestycji przeciwpowodziowej w Bodzowie można składać do 12 czerwca do godz. 10.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki