Pociągiem z Krakowa. Skróci się czas przejazdu

fot. Krzysztof Kalinowski

Teraz najszybsze pociągi z Krakowa do Olkusza 75-kilometrową trasę pokonują w ponad godzinę. Po budowie łącznicy ten czas ma się skrócić o kwadrans.

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na zaprojektowanie nowej łącznicy, która ułatwi przejazd pociągiem z Olkusza do Krakowa. Umowa za przeszło 5 mln zł netto, podpisana przez PLK z firmą IDOM zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie konsultacji społecznych, pozyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji środowiskowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Projekt budowlany ma być gotowy na początku 2026 roku. Pozwoli to ogłosić postepowanie przetargowe na realizację prac.

– Dzięki staraniom samorządów i kolejarzy Olkusz i Bukowno zyskają szybkie i ekologiczne połączenie kolejowe z Krakowem – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Budowa łącznicy kolejowej Borowa Górka – Pieczyska skróci czas przejazdu pociągów z Krakowa do Olkusza o ok. kwadrans (z 68 do 52 minut). Dzięki niej przewoźnicy nie będą musieli zawracać na stacji w Jaworznie Szczakowej. Szybsze połączenie zyskają również mieszkańcy położonego po drodze Bukowna. Po nowej dwutorowej łącznicy pociągi pojadą z prędkością 80 km/h. Koszt jej budowy szacowany jest na przeszło 200 mln zł.