Pozostało kilka dni do wejścia w życie uchwały krajobrazowej. Czy deweloperzy przyspieszają?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

1 lipca wchodzi w życie tzw. uchwała krajobrazowa. Czy w związku z tym deweloperzy przyspieszają budowę ogrodzeń i masowo dokonują zgłoszeń budowlanych?

Uchwała krajobrazowa dotyczy m.in. zakazu sytuowania ogrodzeń w obrębie budynków wielorodzinnych.

Ogrodzenia już zainstalowane, bądź takie, co do których deweloper uzyskał pozwolenie na budowę przed wejściem w życie uchwały, nie będą wymagały dostosowania, czyli nie będą podlegać zakazowi i nowym warunkom.

– Z dniem 1 lipca składając wniosek o pozwolenie na budowę bądź zgłaszając zamiar budowy ogrodzenia, należy mieć na uwadze, że organ rozpatrujący wniosek będzie uwzględniał zakaz sytuowania ogrodzenia na nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi – informuje Dariusz Nowak, kierownik biura prasowego Urzędu Miasta Krakowa.

Prawie 2000 zgłoszeń budowlanych w pięć miesięcy

Choć uchwałę krajobrazową dla Krakowa podjęto dopiero w lutym tego roku, to prace nad nią trwały od lat. Deweloperzy wiedzieli, że prędzej czy później ich działalność zostanie ograniczona.

Można było się spodziewać, że w ciągu ostatnich miesięcy przed wejściem w życie uchwały do urzędu zaczną napływać masowo wnioski o pozwolenie na budowę ogrodzeń. Tymczasem okazuje się, że nie odnotowano wzrostu liczby wniosków do wydziału architektury i urbanistyki urzędu miasta.

W okresie od stycznia do maja wpłynęło 1650 wniosków o pozwolenie na budowę, z czego 400 w styczniu i 261 w maju. Od początku roku liczba kierowanych do urzędu wniosków malała.

Sytuacja ze zgłoszeniami projektów budowlanych jest podobna. W styczniu deweloperzy wystosowali 85 zgłoszeń, natomiast w żadnym z kolejnych miesięcy ich liczba nie przekroczyła 60. Razem w okresie styczeń-maj przyjęto 301 tychże zgłoszeń.

Zarówno wniosków o pozwolenie na budowę, wniosków ZRID, jak i zgłoszeń projektów budowlanych w wyżej wymienionym okresie wydział architektury przyjął 1963.

Deweloperzy zrezygnowani

Mogło być też tak, że deweloperzy nie decydowali się na wystosowywanie wniosków z uwagi na bardzo powolne procedowanie zgłoszeń przez urząd miasta.

Polski Związek Firm Deweloperskich opracował raport podsumowujący procedury administracyjne dla budownictwa w Krakowie. Wynika z niego, że liczba pozwoleń na budowę dla budownictwa wielorodzinnego spadła o ponad 50 proc., z 217 decyzji w 2018 roku do 103 w roku 2019.

Średni czas oczekiwania na pozwolenie wynosił 124 dni, a rekordzista czekał na wydanie decyzji łącznie 972 dni. Ponadto urząd miasta w latach 2018–2019 nie wydał żadnej decyzji o warunkach zabudowy w terminie określonym ustawą — do 60 dni.