Problemy z budową ulicy na Ruczaju. Nie wiadomo, czy w ogóle się uda

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Przedłużają się prace projektowe dotyczące ulicy 8 Pułku Ułanów. Nie ma szans, by prace rozpoczęły się w przyszłym roku, a z komunikatu miasta wynika, że cała inwestycja stoi pod znakiem zapytania.

Już praktycznie pewne jest, że nie uda się uzyskać decyzji ZRID w zakładanym wstępnie terminie, czyli wiosną przyszłego roku. Pod znakiem zapytania jest realizacja tego zadania w kolejnych latach.

– W ramach przygotowywania dokumentacji projektowej na etapie uzgodnień z dzielnicami wpłynęło kilkadziesiąt uwag od mieszkańców. Bardzo często uwagi wykluczają się. Są one na bieżąco analizowane i jeśli są zgodne z przepisami, staramy się je uwzględnić w projekcie. Często jednak konieczne są dodatkowe konsultacje dotyczące wniosków zgłaszanych przez społeczność lokalną z Zarządem Transportu Publicznego, czy z Miejskim Inżynierem Ruchu. A to wszystko wymaga czasu – zauważa Łukasz Szewczyk, p.o. dyrektora ZIM w Krakowie.

Przyznaje, że nie ma szans, żeby decyzja ZRID została uzyskana do końca marca 2020 roku, w terminie zakładanym w umowie. – Pamiętajmy, że cała dokumentacja, po skompletowaniu poszczególnych projektów branżowych, a więc rozwiązań dotyczących m.in. przekroju ulicy, skrzyżowań, sygnalizacji świetlnej, odwodnienia, uzbrojenia sieci podziemnych, czy oświetlenia, musi być uzgodniona przez zarządcę drogi tj. Zarząd Dróg Miasta Krakowa – zaznacza dyrektor Szewczyk.

Wszystko zależy od odwołań

Realny termin na przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zgód to druga połowa 2020 roku, pod warunkiem, że na etapie procedury administracyjnej nie będzie protestów czy odwołań. – Dlatego w ramach przygotowania zadania chcemy rozwiązać jak najwięcej punktów spornych z właścicielami terenów sąsiadujących z planowaną ulicą, by w przyszłości uniknąć problemów na etapie uzyskiwania ZRID – podkreśla dyrektor ZIM.

Miasto po raz pierwszy oficjalnie przyznaje, że przedłużanie się przygotowania projektu ul. 8 Pułku Ułanów wpływa bezpośrednio na szanse jego realizacji. Na 2020 rok nie zaplanowano środków na budowę, bo nie ma praktycznie szans, by wyłonić wykonawcę i rozpocząć prace. Być może uda się zapisać pieniądze na tę inwestycję w kolejnych budżetach Miasta. To jednak zależy od sytuacji finansowej w jakiej będzie Kraków.

2,7 kilometra

Ulica 8 Pułku Ułanów ma połączyć ul. Zawiłą ze skrzyżowaniem ul. Kapelanka – Brożka – Grota Roweckiego, odciążając w ten sposób przede wszystkim ulicę Kobierzyńską. W ramach inwestycji zostanie wybudowana droga o długości 2,7 km, po jednym pasie w każdą ze stron. Wzdłuż niej powstaną chodnik i ścieżka rowerowa.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki Swoszowice
comments powered by Disqus