Przebudowa torowiska na al. Jana Pawła II. Są wyniki z otwarcia kopert

fot. Krzysztof Kalinowski

Ponad 38 mln złotych miasto zarezerwowało na przebudowę torowiska w ciągu ul. Jana Pawła do placu Centralnego, a następnie do ul. Bardosa. Najtańsza oferta opiewała na 5 mln mniej.

Przetarg w tej sprawie został ogłoszony 25 maja. Firma, która podejmie się prac, będzie miała za zadanie przebudować torowisko w ciągu ul. Jana Pawła II i ul. Ptaszyckiego od pl. Centralnego do ul. Bardosa – w sumie ok. 2 km. Przy okazji będą prowadzone prace nad siecią trakcyjną i odwodnieniem.

Przy wyborze najkorzystniejsze oferty oceniana będzie cena (60%), termin uzyskania przejezdności (20%) i długość gwarancji (20%).

Do przetargu zgłosiły się cztery przedsiębiorstwa: konsorcjum SPAW-TOR i PROGREG Budownictwo, KZN RAIL, TRAKCJA i ZUE. Dwie pierwsze wyceniły swoje prace na ponad 40 mln złotych. Firma odpowiedzialna za przebudowę ul. Krakowskiej, czyli TRAKCJA zaoferowała 34,7 mln zł, a wykonawca przebudowy ul. Królewskiej (ZUE) 33,4 mln.

comments powered by Disqus