Przejazdy przez tory w Łagiewnikach do likwidacji. To cena za nowy wiadukt

Przejazd kolejowy na ul. Fredry fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Mieszkańcy Łagiewnik będą prawdopodobnie musieli zmienić swoje przyzwyczajenia. Zniknie bowiem możliwość przejazdu samochodem przez tory przez ulice Siostry Faustyny i Fredry. W zamian za likwidację kolizyjnych przejazdów kolej dofinansuje budowę wiaduktu nad torami w Swoszowicach, przy ulicy Kąpielowej.

Takie są efekty – na razie jeszcze niepotwierdzone ostatecznie – udziału Krakowa w konkursie organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. To ogólnopolski program, w którym PLK proponują samorządom dofinansowanie budowy obiektów (najczęściej wiaduktów), które zastąpiłyby kolizyjne przejazdy przez tory kolejowe. Kolei zależy, by możliwie jak najwięcej przejazdów w poziomie szyn znikało z mapy, bo to w bezpośredni sposób przekłada się na poziom bezpieczeństwa. Dlatego też samorządy, które deklarowały możliwość likwidacji większej liczby niebezpiecznych miejsc, zyskiwały dodatkowe punkty.

Półłanki zbyt drogo

Jak informuje Piotr Hamarnik z PLK, w Krakowie dyskusja dotyczyła pięciu przejazdów: na ulicach Półłanki, Fredry, Łokietka, Siostry Faustyny i Kąpielowej.

W przypadku ulicy Półłanki problemem okazał się koszt. Cena planowanego tam rozwiązania byłaby zbyt duża, jak na kwoty dostępne w ramach konkursu. – W tej sytuacji podjęcie współpracy przez PLK przy realizacji inwestycji w tej lokalizacji nie było możliwe – stwierdza Piotr Hamarnik. Oznacza to w praktyce, że planowaną inwestycję miasto będzie musiało wykonać we własnym zakresie, na co na razie nie ma zapewnionych środków (pisaliśmy o tym szerzej TUTAJ).

Swoszowice zyskują

– Ostatecznie współpracę zawiązano odnośnie trzech przejazdów – przy ulicach Kąpielowej, św. Faustyny i Fredry – informuje Piotr Hamarnik. W pewnym uproszczeniu układ pomiędzy PLK a miastem miałby wyglądać tak, że w zamian za decyzję o likwidacji przejazdów we wszystkich tych trzech miejscach kolej dofinansuje budowę wiaduktu w jednym z nich, w ciągu ulicy Kąpielowej.

– PKP dofinansowałoby realizację obiektu inżynierskiego, natomiast miasto pokryłoby koszt przebudowy ulicy Kąpielowej i przyległego układu drogowego – tłumaczy Dariusz Nowak, rzecznik urzędu miasta. Dodaje, że realizacja tego zadania jest przewidziana w prognozie finansowej do 2022 roku.

Zmiany w Łagiewnikach

Likwidacja przejazdów na ulicach Fredry i Siostry Faustyny ma związek z innymi inwestycjami planowanymi w pobliżu. To po pierwsze rozpoczynająca się właśnie przebudowa linii kolejowej między Krakowem Płaszowem a Skawiną. Po drugie, niemal równolegle do ulicy Siostry Faustyny powstanie w najbliższych latach Trasa Łagiewnicka, stwarzając nowe połączenie z ulicą Zakopiańską. Po trzecie, miasto planuje też budowę drogi równoległej do ulicy Turowicza, co stworzy nowy wyjazd z Łagiewnik w stronę Bonarki i umożliwi wyjazd ulicą Turowicza w stronę centrum (więcej szczegółów opisywaliśmy TUTAJ).

Miasto chciałoby, aby zamknięcie przejazdów kolejowych na Fredry i Siostry Faustyny nastąpiło po zakończeniu tych prac. – Po wybudowaniu wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kąpielowej oraz oddaniu do użytkowania Trasy Łagiewnickiej możliwe byłoby zamknięcie przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ulicy Siostry Faustyny. Miasto wybudowałoby tam tunel w celu zapewnienia ciągłości ruchu pieszo-rowerowego – zapowiada Dariusz Nowak. – Po wybudowaniu łącznika drogowego pomiędzy ulicą Przyjaźni Polsko-Węgierskiej a ulicą Fredry zostałby zamknięty przejazd w ciągu ulicy Fredry – dodaje.

Za kilka lat czy już?

Jak te stosunkowo odległe plany mają się do inwestycji kolejowej, która rozpoczyna się już teraz? Piotr Hamarnik twierdzi, że PLK czeka teraz na podpisanie umowy i ostateczne ustalenia z miastem, a wówczas będzie znanych więcej szczegółów. – Jesteśmy przygotowani na różne warianty. Jeśli miasto podpisze umowę, prawdopodobnie wyłączymy przejazdy z zakresu naszej inwestycji, a następnie zostaną one zlikwidowane – mówi.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Łagiewniki-Borek Fałęcki Swoszowice
comments powered by Disqus