Raport o stanie miasta. Większe inwestycje idą w żółwim tempie

W 2019 roku udało się oddać do użytku jeden parking Park&Ride fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl, Archiwum

Jeden nowy parking Park&Ride, niecałe 6 km wyremontowanych torowisk, ponad 13 kilometrów tras rowerowych. Urzędnicy opublikowali najnowszy raport dotyczący stanu gminy.

Do corocznego przygotowywania raportu jest zobowiązana każda polska gmina. Dostarcza on konkretnych danych dotyczących każdej dziedziny funkcjonowania miasta. Lektura rozdziału dotyczącego transportu wyraźnie pokazuje, jak wiele jest jeszcze do zrobienia.

Przykład pierwszy – parkingi Park&Ride. W 2019 roku Kraków posiadał pięć parkingów Park&Ride z 25 docelowych. Rok wcześniej – cztery, dwa lata wcześniej – trzy. Do listy dołączył parking Mały Płaszów, wybudowany po długich dyskusjach o lokalizacji. W takim tempie realizację celu trzeba rozłożyć na dekady, a nie lata.

Tymczasem sami autorzy raportu wskazują, że budowa parkingów jest jednym z elementów osiągania innego celu – by pod koniec 2024 roku udział transportu zbiorowego w przewozach osób był nie niższy niż 60 procent. W ostatnich latach ta wartość nie osiąga 45 procent (według przyjętej w raporcie metodologii), a dane pochodzą jeszcze sprzed epidemii, która przyniosła w tej dziedzinie znaczący krok wstecz.

Liczba miejsc w systemie Park&Ride to jedynie 688, z czego 165 to oddane w minionym roku. Co gorsze, nawet osiągnięcie docelowego poziomu nie będzie stanowiło odpowiedzi na potok samochodów wpływających codziennie do miasta (według różnych szacunków, to między 100 a nawet 250 tysięcy aut dziennie). Cel, jaki miasto sobie założyło, to 4070 miejsc na parkingach Park&Ride.

Sporo opóźnień

Obszerna lista realizowanych w minionym roku zadań związanych z rozwojem transportu to też lista pojawiających się po drodze problemów i opóźnień. Tramwaj na Górkę Narodową, przebudowa ul. Kocmyrzowskiej – tu mieszkańcy od dawna nie mogą doczekać się rozpoczęcia prac. Parking Park&Ride Bronowice – nie wiadomo, czy i kiedy w ogóle powstanie. Przebudowa ul. Krakowskiej – miała zakończyć się w minionym roku, a terminy przesuwają się z miesiąca na miesiąc. Z rozmachem postępuje natomiast budowa Trasy Łagiewnickiej, choć i tutaj pierwotny termin został już przesunięty.

Torowiska o krok do przodu

Rok 2019 przyniósł co prawda poprawę statystyk dotyczących stanu torowisk, ale w skali miasta wciąż jeszcze wiele brakuje. Oddano do użytku 5,7 km zmodernizowanych torowisk, w tym przede wszystkim ciąg ulic Karmelickiej, Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej.

Spośród 193,63 kilometrów krakowskich torów, 35 km zdiagnozowano jako wymagające modernizacji lub naprawy. To oznacza 19,9 procent całości, a więc wynik o 0,8 punktu procentowego lepszy niż przed rokiem. Dla porównania, w roku 2018 poprawa wyniosła 3,3 punktu procentowego.

Nowe trasy dla rowerzystów

Ubiegły rok wypada lepiej, kiedy spojrzymy na budowę infrastruktury rowerowej. O ile w 2018 roku wybudowano 9,3 km nowych tras (dróg dla rowerów czy ciągów pieszo-rowerowych), o tyle w ubiegłym roku było to 13,14 km. To m.in. droga dla rowerów wzdłuż ul. Armii Krajowej i Jasnogórskiej, brakujący fragment ścieżki przy Wiśle, między ulicami Widłakową a Tyniecką, nowy fragment infrastruktury wykonany przy okazji przebudowy ul. Królewskiej czy fragment wzdłuż ul. Tischnera, od Fredry do Wadowickiej.

Warto zwrócić uwagę, że miniony rok to też rok dużej inwestycji wzdłuż ulicy Kamieńskiego wraz z kładką, która zostanie doliczona dopiero w przyszłorocznym raporcie.

Wiele ulic z nową nawierzchnią

Wyraźnie sprawniej miasto radzi sobie z mniejszymi zadaniami, związanymi z wymianą nawierzchni ulic czy chodników. Lista ulic, które zyskały nowy asfalt, jest długa i obejmuje przykłady z każdej z dzielnic. Łącznie to 305 tys. mkw nowej nawierzchni jezdni i 61 tys. mkw odnowionych chodników, za łączną kwotę ponad 71 milionów złotych.

 

W najbliższym czasie na LoveKraków.pl opublikujemy więcej danych pochodzących z raportu. Cały dokument można znaleźć TUTAJ.

comments powered by Disqus