Rehabilitacja pocovidowa w Szpitalu Babińskiego. Trwa kwalifikacja pacjentów

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Szpital Babińskiego w Krakowie jest jedną z pięciu w Polsce i jedyną w Małopolsce jednostką leczenia psychiatrycznego, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał umowę na realizację świadczeń w zakresie rehabilitacji pocovidowej.

- Po opracowaniu szczegółowych procedur związanych z realizacją programu leczenia i wsparcia, w tym specjalistycznej terapii Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Szpitala rozpoczął kwalifikacje pacjentów – informuje Maciej Bóbr, rzecznik Szpitala Babińskiego.

Strach i niepokój o przyszłość

Stan pandemii nie był obojętny dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dorosłych, a także seniorów. Długotrwały niepokój o zdrowie swoje i najbliższych, wytrącenie z normalnego rytmu funkcjonowania, ograniczenie kontaktów społecznych nie pozostało bez wpływu na zdrowie psychiczne. Już w kwietniu 2020 roku, specjaliści ostrzegali, że odsetek osób u których pojawiają się problemy psychiczne wzrośnie o około 20 %.

Więcej na ten temat w naszej rozmowie >>> Przewlekły stres, niepokój o przyszłość. Jak epidemia wpływa na naszą psychikę?

Zakażenie koronawirusem oraz wywołana tym choroba ma u wielu osób konsekwencje związane z pogorszeniem się wydolności oddechowej,  możliwymi powikłaniami w funkcjonowaniu układu krążenia lub osłabieniem siły mięśniowej.

Istotnym skutkiem przebytej choroby może być także  pogorszenie się stanu zdrowia psychicznego. Wymaga ono  szczególnego rodzaju rehabilitacji.

– Dlatego Szpital Babińskiego wychodząc naprzeciwko temu nowemu wyzwaniu przygotował i  uruchomił dla osób z takimi właśnie powikłaniami o charakterze psychicznym program rehabilitacji pocovidowej. Jest on finansowany ze środków publicznych, a więc dla osób z niej korzystających bezpłatny – podkreśla Maciej Bóbr.

Grupą najbardziej podatną na te psychiczne konsekwencje pandemii są osoby, które już wcześniej doświadczały kryzysów psychicznych. Ostre objawy zakażenia koronawirusem, trudności w oddychaniu czy konieczność zastosowania terapii respiratorowej, nie pozostały bez wpływu na psychiczną odporność i sprężystość.

Kwalifikacja do rehabilitacji

Czas trwania rehabilitacji COVID-19 proponowanej przez Szpital Babińskiego wynosi od 4 do 8 tygodni, przy czym jej rozpoczęcie następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19. Pacjent możne skorzystać z programu rehabilitacji tylko raz.

Przyjęcie na oddział rehabilitacyjny poprzedza kwalifikacja wykonana przez zespół terapeutyczny. Wymagane jest również przedłożenie wyniku badania obrazowego płuc TK lub RTG klatki piersiowej wraz z opisem wykonane w trakcie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby oraz aktualna (wykonana nie później niż 30 dni przed przyjęciem do szpitala) morfologia, d-dimery oraz badanie CRP.

Kwalifikacje odbywają się w Szpitalu Babińskiego w Krakowie przy ul. dr J. Babińskiego 29 (bud. IV A)  w poniedziałki pomiędzy godziną 11.00 a 12.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu (tel.  12 65 24 252).

Osobom zakwalifikowanym placówka oferuje m.in.  codzienny dostęp do lekarza i ewentualne interwencje lekarskie w celu bieżącego korygowania indywidualnego programu rehabilitacji, badania oraz specjalistyczne konsultacje niezbędne do prowadzenia leczenia, całodobową opiekę pielęgniarską, terapię psychologiczną (indywidualną i grupową), psychoedukację oraz terapię wspierającą pacjenta.

W zależności od potrzeb stosowana będzie także farmakoterapia, terapia zajęciowa, społeczność terapeutyczna oraz wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

 

comments powered by Disqus