Remont Kossakówki i fortu „Św. Benedykt”. SKOZK przyjął dziewięć kluczowych projektów

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

SKOZK zatwierdził dziewięć kluczowych projektów, które otrzymają zapewnienie czteroletniego finansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Chodzi m.in. o remont Kossakówki oraz modernizację fortu „Św. Benedykt”.

Druga edycja projektów kluczowych, mająca trwać w latach 2022-2025, obejmie 9 zadań. Na ich realizację SKOZK przeznaczy dofinansowanie w wysokości ok. 45 mln zł, czyli ponad 60% wartości wszystkich projektów.

– Czas pokaże, czy zmieścimy się w zakładanej puli. Obecna sytuacja jest bardzo trudna, jeśli chodzi o wydatki i ceny. Może się więc okazać, że będziemy musieli tę pulę minimalnie w ciągu realizacji zwiększyć – mówi Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk, dyrektorka Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego.

Kossakówka i fort „Św. Benedykt”

Jednym z dziewięciu projektów jest kompleksowy remont konserwatorski historycznej siedziby rodziny Kossaków wraz z adaptacją obiektu do celów muzealnych.

Na prace przy Kossakówce Komitet przeznaczy ponad 6,4 mln zł, czyli 72% wartości całego projektu. To najwyższe dofinansowanie ze wszystkich zadań kluczowych.

A co oprócz Kossakówki? Jednym ze szczególnych projektów jest także rewitalizacja i modernizacja fortu nr 31 „Św. Benedyk”. To cenny zabytek Krakowa wybudowany w latach 1853–1856 na Wzgórzu Lasoty. Miejsce to w przyszłości ma pełnić funkcję centrum edukacji dzieci i młodzieży z zakresu nauk ścisłych.

Całkowita wartość projektu wynosi 15 mln zł, z czego ponad 5,7 mln zł to dofinansowanie z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Co jeszcze widnieje na liście dofinansowań?

Wśród kluczowych projektów, oprócz remontu Kossakówki i fortu „Św. Benedykt”, znalazły się: konserwacja przestrzeni piwnic renesansowych Zamku Królewskiego na Wawelu, odnowienie siedziby Polskiej Akademii Umiejętności, konserwacja nawy głównej kościoła św. Franciszka z Asyżu, rewitalizacja kamienicy Bąkowskich, adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego do współczesnych standardów oraz prace przy wieżach katedry na Wawelu.

Dofinansowanie remontu ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w wysokości ponad 5,4 mln zł otrzymać ma również Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. Celem projektu jest kompleksowa konserwacja i udostępnienie pozostałości zespołu romańskiego wraz z zabezpieczeniem i ekspozycją późniejszych nawarstwień.

Pierwsza edycja projektów kluczowych została zrealizowana w latach 2017–2020 i objęła 11 przedsięwzięć. Dzięki dofinansowaniu udało się wykonać m.in. konserwację ołtarza Wita Stwosza oraz odnowić sarkofagi w kryptach katedry na Wawelu.

comments powered by Disqus