Rok remontów torowisk [VIDEO]

Remont torowiska pod Koroną fot. Julia Ślósarczyk/LoveKraków.pl

W harmonogramie robót na ten rok znalazło się blisko 40 pozycji związanych z regeneracją istniejącej infrastruktury torowej.

W harmonogramie robót na ten rok znalazło się blisko 40 pozycji związanych z bieżącymi naprawami infrastruktury tramwajowej.

– Mamy plan, który konsekwentnie realizujemy, aby poprawić stan infrastruktury tramwajowej w Krakowie – mówi Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Podkreśla, że prace wykonywane przez Operatora infrastruktury tramwajowej prowadzone będą nie tylko na obszarze Podgórza, ale również w Śródmieściu, Nowej Hucie oraz Krowodrzy.

Na początek Podgórze, Śródmieście i Nowa Huta

Ten rok rozpoczął się od remontu węzła rozjazdów pod Koroną podczas którego dokonano wymiany nawierzchni stalowej i asfaltowej torowiska. Ponadto zlikwidowano odczuwalne dla pasażerów wypiętrzenia w ciągu ul. Kalwaryjskiej na wysokości ulic: Warneńczyka, Śliskiej i Smolki. Dodatkowo naprawiono odwodnienie układu drogowo – torowego w rejonie przystanku „Smolki” celem poprawy komfortu podróżnych oczekujących na tramwaj.

Niezwłocznie po zakończeniu prac na ul. Kalwaryjskiej przystąpiono do robót mających na celu naprawę torowiska w ul. Legionów Piłsudskiego dowiązując się tym samym do zakresu przebudowy ul. Krakowskiej.

W następnej kolejności prace naprawcze nawierzchni stalowej torowiska przeprowadzone zostaną na węźle rozjazdów przy dawnym kinie Wanda – Prace, które rozpoczną się na początku marca i potrwają do jego końca obejmą swym zakresem naprawę torowiska, po którym obecnie nie kursują tramwaje w związku z przebudową ul. Krakowskiej. Tymczasowa organizacja ruchu na okres prowadzenia robót przewiduję utrzymanie dotychczasowych relacji dla pojazdów zbiorowych i indywidualnych w przedmiotowym miejscu – informuje Magdalena Wasiak, rzecznik prasowy ZDMK.

Równolegle obecność torowców będzie można zauważyć na pętli tramwajowej „Cichy Kącik”, gdzie będą prowadzone prace niewpływające negatywnie na ciągłość w funkcjonowaniu transportu szynowego we wspomnianym miejscu.

To nie koniec planów ZDMK związanych z poprawą infrastruktury torowej w mieście. Po świętach Wielkiej Nocy torowcy pojawią się na rondzie Hipokratesa, al. Andersa (odcinek od ronda Kocmyrzowskiego do Domu Handlowego Wanda) oraz ul. Broniewskiego. Podczas wspomnianych prac naprawczych torowiska przez okres 2 tygodni w zastępstwie tramwajów funkcjonować będzie autobusowa komunikacja zastępcza

Wakacyjne prace

Okres letnich miesięcy będzie wykorzystany na dokończenie naprawy węzła rozjazdów u zbiegu ul. św. Gertrudy i ul. Dominikańskiej dla relacji po których obecnie odbywa się ruch tramwajowy.

Wakacje to również czas, w którym zaplanowano naprawę torowiska na przejeździe w rejonie ul. Pielęgniarek.Podobny zakres prac najprawdopodobniej zostanie przeprowadzony na ulicy Pawiej w miejscu przecinania się pasa autobusowo – tramwajowego i ul. św. Rafała Kalinowskiego. Jednocześnie na przystanku „Politechnika”, torowcy mają zamiar przeprowadzić naprawę nawierzchni asfaltowej.

Powyższe zadania to jedne z wielu zaplanowanych na 2020 r. – Przed operatorem infrastruktury tramwajowej szereg bieżących prac naprawczo-serwisowych, które nie będą powodować utrudnień w funkcjonowaniu tramwajów w mieście – dodaje Magdalena Wasiak, rzecznik prasowy ZDMK.

comments powered by Disqus