Rośnie już nowy las. Posadzili cztery tysiące drzew

fot. ZZM

W sobotę leśnicy wraz z mieszkańcami posadzili cztery tysiące sadzonek na blisko hektarowej działce przy ulicy Powstańców.

– Cały czas Zarząd Zieleni Miejskiej dba, aby w Krakowie przybywało lasów. Teraz wzbogacimy miasto o prawie hektar terenu leśnego – mówi Łukasz Pawlik, wicedyrektor ZZM. Na blisko hektarowej działce w Batowicach posadzono graby, lipy drobnolistne, dęby bezszypułkowe, wiązy szypułkowe, olsze czarne.

Prawie 6 procent powierzchni Krakowa stanowią lasy

Jak wynika z raportu o stanie miasta za zeszły rok, ogólna powierzchnia gruntów leśnych w Krakowie wynosi 5,7% powierzchni miasta (wliczając w to grunty zadrzewione i zakrzewione). W zeszłym roku zalesianie kolejnych fragmentów kosztowało prawie 12,5 mln złotych.

W ramach programu prowadzono działania związane z dolesianiem lub zalesianiem wybranych działek. Równolegle do tych działań, w zeszłym roku wykupiono 9,56 ha gruntów w rejonie Górki Pychowickiej, w celu ochrony istniejących terenów leśnych.