Sobiesław Zasada chciał zbudować parking na ul. Krupniczej

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Prezydent rozpatrzył uwagi złożone do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowy Świat”. Wśród nich pojawiła się ta dotycząca budowy wielopoziomowego parkingu na ul. Krupniczej.

Spółka Sobiesław Zasada wniosła uwagę dotyczącą umożliwienia wybudowania wielopoziomowego parkingu samochodowego przy ul. Krupniczej 38, to działka między Centrum Młodzieży im. H. Jordana a pałacem, gdzie siedzibę miał Konsulat Republiki Austrii.

Wniosek został odrzucony ze względu na wysokie walory przyrodnicze tego terenu. Poza tym sąsiednie działki są przeznaczone pod usługi z zakresu kultury i edukacji, a działka, gdzie miałby stanąć parking, jest funkcjonalnie i przestrzennie z nimi związana.

Radny miejski i przewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto Tomasz Daros nie słyszał wcześniej o planach stworzenia przy Krupniczej parkingu, ale uważa, że sam pomysł nie jest pozbawiony sensu. – Parkingi, szczególnie w centrum, są potrzebne, choćby do obsługi turystów – ocenia.

– Takie parkingi ściągają z ulic samochody i tworzą nowe miejsca postojowe, ale też mają minusy, bo generują większy ruch. Mamy również nie w pełni wykorzystane parkingi: pod Muzeum Narodowym i pod placem Na Groblach – przypomina radny.

W tej lub podobnej lokalizacji bardzo ważny byłby również projekt samego obiektu, by licował z tym, gdzie stoi. Ważnym zagadnieniem byłoby również dostosowanie istniejącej infrastruktury do wcześniej wspomnianego teoretycznie zwiększonego ruchu. 

Nadbudowa z rozbudową i zakusy na pl. Kossaka 4

Do projektu planu złożono jeszcze kilkadziesiąt innych uwag. Między innymi swoje wnioski wysłała ASP., która chciałaby w budynku przy ul. Mickiewicza 4 prowadzić działalność usług komercyjnych, a nie tylko oświatowych. Akademia Sztuk Pięknych „planuje lokalizowanie tutaj programów o charakterze usługowym - pracownie i wzorcownie współpracujące z przemysłem, start-upy itp.” – widnieje w uwadze.

Uwaga ta została odrzucona „ze względu na ochronę zabytkowego obszaru przed nadmierną zabudową wnętrz kwartałów, co wynika z ustaleń obowiązującego Studium i celu sporządzania planu miejscowego”.

Urzędnicy nie zgodzili się również na nadbudowę z rozbudową kamienicy przy ul. Smoleńsk 22 – tu wnioskodawcą była prywatna firma.

Pojawiły się również zakusy na zabudowy działki przy ul. Kossaka 4 (obok Kossakówki). Tam inwestor lub osoba prywatna zawnioskowała o możliwość wpisania jako podstawowej funkcji zagospodarowania terenu zabudowy wielorodzinnej z usługami lub czysto usługowej.

Wniosek został odrzucony ze względu na ochronę wpisanego do rejestru zabytków budynku wraz ogrodem. – Projekt planu przewiduje dla tego terenu funkcję usługową z zakresu usług kultury i sztuki. Także z wyżej wymienionych względów utrzymano charakter zabudowy jako willi w ogrodzie – widnieje w uzasadnieniu.

 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto
comments powered by Disqus