Starowiślna częściowo wyłączona z ruchu? To jeden z pomysłów dla Klimatycznego Kwartału

fot. Krzysztof Kalinowski/Lovekrakow.pl

Wyłączenie z ruchu krótkiego fragmentu ul. Starowiślnej, a na pozostałej części ruch jednokierunkowy – to jedna z wielu propozycji, jakie znalazły się w rekomendacjach przygotowanych na zlecenie ZTP w sprawie utworzenia „Klimatycznego Kwartału”.

Według deklaracji miasta, „Klimatyczny Kwartał” ma być próbą realizacji na krakowskim gruncie założenia miasta 15-minutowego, na terenie Kazimierza i części Grzegórzek. Jego idea wykracza poza same kwestie związane z poruszaniem się i dostępem do oferty miasta. Ma objąć działania dotyczące poprawy jakości przestrzeni publicznej, mobilności, zieleni oraz rewitalizacji i stanowić początek zmian w myśleniu, planowaniu i kształtowaniu przestrzeni publicznej naszego miasta.

To wskazówki, nie decyzje

W ostatnim czasie na stronie Zarządu Transportu Publicznego pojawił się „Masterplan”, czyli 57-stronicowy dokument, będący efektem prac zespołu wybranego w przetargu przez ZTP. Co istotne, nie jest równoznaczny z podjęciem jakichkolwiek decyzji przez urząd – to wskazanie proponowanej hierarchii, kolejności i koordynacji działań, opis wytycznych, lista rekomendowanych inwestycji.

– Działania proponowane w masterplanie wynikają z wiedzy pozyskanej w trakcie opracowywania projektu, zweryfikowanej w procesie dialogu z przedstawicielami miejskich jednostek, a także z mieszkańcami i innymi kluczowymi interesariuszami Klimatycznego Kwartału – czytamy w dokumencie.

Starowiślna w dwóch częściach

W Masterplanie, wśród wielu wytycznych, dotyczących m.in. zieleni czy retencji wody, można znaleźć m.in. te dotyczące mobilności. Nie jest zaskoczeniem, że doradcy stawiają tutaj na wygodne powiązania piesze, ułatwienia dla rowerzystów czy zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego. Ważnym postulatem jest zwiększanie powierzchni zielonej, co może się wiązać ze zmianą przekroju jezdni, a także zmniejszanie natężenia ruchu tranzytowego.

Wśród proponowanych kroków jest wprowadzenie jednego kierunku ruchu w rejonie placu Grzegórzeckiego pomiędzy ul. Wielopole i ul. Metalowców i odcięcie al. Daszyńskiego od ul. Grzegórzeckiej, a także odwrócenie kierunku ruchu na ulicy Siedleckiego oraz wprowadzenie jednego kierunku ruchu na fragmencie ul. Miodowej pomiędzy ul. Halicką a ul. Siedleckiego.

Ruch jednokierunkowy miałby zostać wprowadzony także na ul. Starowiślnej w ramach jej przebudowy, a także na sąsiednich ulicach: Halickiej, św. Wawrzyńca i Podgórskiej, a na ul. Przemyskiej i Rzeszowskiej zostałby odwrócony kierunek ruchu. Najdalej idącą zmianą byłaby likwidacją jezdni ul. Starowiślnej pomiędzy ul. Miodową a południową częścią skweru Berrecciego, co pozwoliłoby powiększyć istniejący skwer.

Mostowa odcięta od placu

Po wybudowaniu tzw. ul. Nowej Halickiej, wzdłuż torów kolejowych do Dietla, ruch jednokierunkowy miałby objąć również ul. Wrzesińską. Z kolei utworzenie „punktu deszczowego” w rejonie dzisiejszego ronda przy pl. Wolnica wymagałoby wygospodarowania przestrzeni poprzez odcięcie ul. Mostowej od strony pl. Wolnica i w konsekwencji odwrócenia kierunku ruchu na fragmentach ulicach Trynitarskiej, Gazowej i Bocheńskiej.

Dokument postuluje też wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicach Wietora, Chmielowskiego, Węgłowej, Joselewicza, Brzozowej oraz tzw. Nowej Halickiej i Wrzesińskiej.

Doradcy proponują urzędnikom przywrócenie systemu roweru miejskiego, zbadanie funkcjonowania miejsc przeznaczonych do rozładunku towarów i rozszerzenie czasu działania strefy płatnego parkowania również na niedziele.

Cały dokument można znaleźć TUTAJ.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto